Údržba pozemků - upozornění

Podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákona) jsou vlastníci a uživatelé pozemků povinni zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Pokud nejsou pozemky obdělávány, je nutno je každoročně nejméně 2x za vegetaci alespoň pokosit a to v termínu k 30.6. a 30.9. (resp. v jiných vhodných termínech – podle vývoje vegetace nebo průběhu počasí), aby bylo omezeno šíření semen plevelů na okolní pozemky. Pokosenou hmotu je pak nutné z pozemku odstranit.

Neplní-li povinné fyzické osoby povinnosti uložené jim zákonem, dopouští se tak přestupku a může jim být uložena ve správním řízení podle § 78 odst. 2 písm. a) zákona pokuta až do výše 30.000,- Kč.

Neplní-li povinné právnické osoby povinnosti uložené jim zákonem, dopouští se tak jiného správního deliktu a může jim být uložena ve správním řízení podle § 78 odst. 6 písm. a) zákona pokuta až do výše 500.000,- Kč.

Jana Chroustová, Odbor majetku města


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru