Dopravní terminál červenec 2019

Obrázek -

V současnosti největší probíhající stavba na území města už dostává obrysy budoucího terminálu. Rýsují se nástupiště, budova terminálu bude v dohledné době pod střechou. Přesto má stavba oproti harmonogramu prací mírný skluz, který je zapříčiněn ukončením smluvního vztahu generálního dodavatele firmy PSG se subdodavatelem zemních prací společností DIOSTAV. V tuto chvíli probíhá revize a kontrola stavby. Práce se znovu rozeběhnou ihned poté a podle generálního dodavatele konečný termín toto zdržení neohrozí a není nutné ho měnit. A to ani přesto, že stavbu zpočátku zkomplikovalo vedení plynovodu uložené jinak, než ukládají normy, a než tvrdil jeho správce. Starosta Martin Kadrnožka upřesňuje: „Dle vyjádření správce sítě byl plynovod uložen v normové hloubce. Po odkrytí se ukázalo, že pravděpodobně v historii došlo k nějaké úpravě terénu nad plynovodem. Z toho důvodu nebylo dostatečné krytí podle norem a musela se změnit nosná vrstva celého nádraží. To znamenalo celou plochu vytěžit a následně místo předpokládané úpravy povrchu vápněním použít materiál makadam, který se dá zhutnit v té skladbě, jak to vyžaduje zátěž autobusového nádraží.“

Tyto úpravy si vyžádaly dodatek ke smlouvě o dílo a celkové náklady se tak zvýšily o 3 miliony korun právě z důvodu nesrovnalostí v uložení plynovodu, které se nedaly předem předpokládat. V nejbližší době se bude pravděpodobně uzavírat další dodatek, který vyčísluje další vícepráce. Jde o kamerový systém, a také úpravy na uložení kanalizace, která se křížila se špatně uloženým plynovodem. Návrh dodatku bude předložen k posouzení radě města, včetně vyčíslených nákladů, na jejichž kalkulaci se v současnosti intenzivně pracuje. Přiloženo bude i zdůvodnění a stanoviska autorského a technického dozoru.

Nejpozději na jaře příštího roku by nový terminál měl být plně v provozu.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru