Společně vytváříme město, kde je radost žít

Obrázek -

Týnec nad Sázavou - zdravé město pro všechny II. Číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010104

Začátkem roku 2017 začalo město s realizací projektu Týnec nad Sázavou – Zdravé město pro všechny. Co vlastně znamená pojem Zdravé město? Starosta Martin Kadrnožka upřesňuje: „Zdravé město se zabývá všemi oblastmi života, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu. Nejedná se pouze o stav prostředí, ale zejména o pocit spokojenosti jeho obyvatel. Proto jsme si dali za cíl neustále zlepšovat životní podmínky v našem městě a zvyšovat tak kvalitu života nás všech. Samozřejmě to musí jít ruku v ruce s respektováním principů udržitelnosti, tedy toho, aby podmínky pro kvalitní život byly zachovány v dlouhodobém horizontu i pro další generace.“

Zdravá města, obce a regiony v České republice jsou již od roku 1994 zastřešena asociací Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM). Jejich základní myšlenkou je další rozvoj otevřeného, vzkvétajícího, nápaditého města pro kvalitní život občanů, umožňující jejich aktivní podíl při rozhodováni o místě, kde žijí. Týnec nad Sázavou se ztotožňuje s myšlenkou, že je městem pro všechny generace a spolu s Vámi veřejnou správu mění ve veřejnou službu. To znamená, že Váš názor má sílu. Všechna důležitá rozhodnutí proto řeší spolu s Vámi, občany, formou komunitního plánování, pravidelného setkávání s veřejností, diskuzemi nad strategickým plánem.

V březnu 2019 byla zahájena už 2. etapa projektu Zdravé město. Na projekt je poskytnuta finanční podpora EU z Operačního programu Zaměstnanost. Délka projektu je 2 roky.

Aktivity projektu

• Rozvoj strategického řízení a tvorba strategických dokumentů – budou zpracovány 3 dokumenty, a to strategie kultury a volného času, pasport zeleně a zdravotní plán.

• Rozvoj metody kvality MA21 - pokračujeme ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR, naplňujeme podmínky metody kvality místní Agenda 21 – v rámci druhé etapy projektu budeme usilovat o dosažení kategorie C prostřednictvím pořádání osvětových kampaní, komunikace s veřejností, spolupráce 3 sektorů, zavedení energetického managementu, zpracováním auditů udržitelného rozvoje

• Vzdělávání - zvyšování kvalifikace zaměstnanců úřadu v oblastech dle jejich působnosti a účast zástupců města na vzdělávacích seminářích pořádaných Národní sítí zdravých měst ČR


Obrázek -

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru