Pozvánka na zastupitelstvo

Město Týnec nad Sázavou

Vás zve

na zasedání zastupitelstva města, které se koná v pondělí

21.06.2021 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni radnice

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola plnění usnesení z minulého zápisu
 4. Informace o činnosti MěÚ a rady v uplynulém období
 5. Návrhy a připomínky občanů
 6. Majetkové převody - Příloha A
 7. Rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2021 - Příloha B
 8. Závěrečné účty a zprávy o přezkumu svazků obcí (Týnecko, Benebus a Obecní lesy) - Příloha C
 9. Koupě Společenského centra a hotelu Týnec - Příloha D
 10. Založení příspěvkové organizace Kulturní centrum Týnec - Příloha E
 11. Volba předsedy Finančního výboru - Příloha F
 12. Svazek obcí Obecní lesy Benešovska - veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - příspěvek na hospodaření v lese - Příloha G
 13. Diskuse
 14. Závěr

Podklady ke stažení. Verze ze dne 11.06.2021.

V Týnci nad Sázavou 11.06.2021

Mgr. Martin Kadrnožka
starosta města

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru