Změny v odpadovém hospodářství v roce 2024

Od ledna 2024 zavádí město Týnec nad Sázavou nový poplatek za komunální odpad. Poplatek již nebude vázán k trvalému pobytu, ale poplatníkem se stává vlastník rodinného domu, bytového domu nebo rekreační chaty v Týnci nad Sázavou. Platba nově bude za rezervovanou kapacitu soustřeďovacích prostředků na odpad, tzn. za velikost nádoby.

Co to pro Vás znamená

1. Zvolte si odpovídající velikost nádoby podle množství Vámi vyprodukovaného odpadu. Podle velikosti nádoby se vypočítá platba za odpad. Například u běžné velikosti popelnice 120 litrů bude roční platba 3 120 Kč. Nejmenší nádoba má velikost 60 litrů (tomu odpovídá platba 1 560 Kč za rok).

2. Vyplňte formulář "Prohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci".

Vyplněný formulář odešlete elektronicky na e-mail: radnice@mestotynec.cz, nebo odevzdejte na podatelně městského úřadu. Na základě vyplněných údajů Vám budou technické služby od ledna 2024 poskytovat Vámi zvolenou službu.

Formulář ke stažení (pdf) - k vytisknutí a vyplnění ručně

Formulář ke stažení (docx) - k vyplnění v počítači, odeslání elektronicky

Formulář je možné si vyzvednout i na podatelně MěÚ. Formulář je nutné odeslat/odevzdat nejpozději do 8. prosince 2023.

3. Na základě vyplněného formuláře bude vypočten poplatek, přiděleno číslo plátce (variabilní symbol) a na nádoby bude umístěn identifikační čip. Čipování provedou Technické služby Týnec do konce roku 2023.

V případě, že máte dotazy, připravili jsme dokument často kladené dotazy, kde naleznete přehledně zpracované odpovědi.

Informace pro všechny chatové osady (plakát v pdf)

Vaše dotazy zodpoví:

Michal Petrášek, ředitel TS Týnec nad Sázavou: 603 466 746

Ing. Petr Drahoňovský, kancelář starosty: 778 097 516


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru