Obrázek - Pohled na Rondel z dronu

Setkání s občany nad návrhem úprav ulice Okružní

Ve středu 20. září 2023 se v Kulturním centru Týnec uskutečnilo setkání s občany, kde vedení města spolu se zástupci architektonického studia U/U prezentovali studii úprav ulice Okružní a blízkého okolí. Smyslem studie bylo představit ucelený obrázek celého území, proto obsahuje i úpravu některých pozemků, které nejsou v majetku města.

Cílem revitalizace tzv. Rondelu je navázat a prohloubit sousedské vztahy, propojit všechny generace, vytvořit tzv. „společný obývák“ s nabídkou různých aktivit. Počítá se se vznikem nového centra, propojení dopravního terminálu/školy/služeb, zklidnění dopravy a připravení podmínek pro zasakování dešťové vody.

Co vše tedy můžeme v tomto prostoru očekávat? Vznikne nová zeleň, altán se zelenou střechou, vodní prvky (pítka, fontánka), retenční nádrž, zasakování dešťové vody přímo v místě, zpevněná dráha např. na in-line brusle, sad pro odpočinek s lehátky a lavičkami, herní prvky pro děti a mládež, ohniště, nové cesty, parkovací místa, stanoviště na tříděný a komunální odpad. Důležité budou terénní úpravy, tak aby obyvatelé panelových domů nebyli rušeni hlukem z prostranství.

Plánujeme navýšení propustných/polopropustných povrchů o více jak 7 000 m2, rozšíření počtu stromů o 44 kusů, vytvoření trvalkových a dešťových záhonů na ploše 1 900 m2. Díky těmto úpravám zmizí přes 3 000 m2 asfaltu. O novou zeleň, mobiliář, včetně herních prvků se budou starat Technické služby Týnec.

Nejvíce diskutovaným tématem ze strany občanů bylo parkování, zejména nevhodné parkování na manipulačních plochách u obchodů, ale také celková kapacita parkovacích míst v lokalitě. V současné době je k dispozici 83 oficiálních parkovacích míst, po revitalizaci se zvýší na 124. Dotazy se týkaly i změn umístění parkování, např. od domu č. p. 425 do ulice K Zeleným vratům. Zajímavým dotazem byla i otázka elektromobility. Občané se dozvěděli, že v projektu se počítá i s přípravou na nabíječky na elektromobily, které budou provozovány komerční společností.

Lidé se také zajímali o časový harmonogram projektu. Po finalizaci studie bude pokračovat minimálně roční období projektování, až do fáze stavebního povolení. Poté město podá žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu v rámci Integrované územní investice (ITI). Po schválení začne samotná realizace, předpoklad v letech 2025 - 2026. Délka stavby se plánuje kolem jednoho roku.

Nejsme ani v kolizi s inženýrskými sítěmi, které vedou Rondelem. Architektonické studio obdrželo od města zaměření všech sítí a výsledkem je návrh řešení, které nebude zahrnovat překládku sítí, která je vždy velice finančně nákladná.

O dalším vývoji projektu Vás budeme informovat.

Chtěli bychom poděkovat všem občanům, kteří se setkání zúčastnili a přispěli do diskuze, příp. nás upozornili na možná úskalí.

Prezentace návrhu úprav Rondelu (pdf)

obrázek - Hlavní cesta
Hlavní cesta
Datum: 20.09.2023
Autor: Městský úřad
Velikost: 32008 bajtů
obrázek - In-line dráha
In-line dráha
Datum: 20.09.2023
Autor: Městský úřad
Velikost: 31680 bajtů
obrázek - Přechod před DPS
Přechod před DPS
Datum: 20.09.2023
Autor: Městský úřad
Velikost: 36233 bajtů
obrázek - Sad
Sad
Datum: 20.09.2023
Autor: Městský úřad
Velikost: 38137 bajtů
obrázek - Setkání s občany
Setkání s občany
Datum: 20.09.2023
Autor: Městský úřad
Velikost: 41292 bajtů
obrázek - Prezentace návrhu
Prezentace návrhu
Datum: 20.09.2023
Autor: Městský úřad
Velikost: 36960 bajtů

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru