Obrázek - Staveniště čistírny odpadních vod

Oznámení – trhací práce v Týnci nad Sázavou

V úterý 5. 9. 2023 proběhnou v dopoledních hodinách v prostoru staveniště čistírny odpadních vod v Týnci nad Sázavou trhací práce. Bude se jednat o tzv. trhací práce malého rozsahu, při kterých bude provedeno úvodní měření seizmických účinků na nejbližší okolní objekty.

Další odstřely budou probíhat kampaňově, podle požadavků stavitele. Někdy i několikrát denně, někdy s několikadenními prolukami, dle přípravy stavby.

Ukončení provádění trhacích prací na stavbě je předpokládáno koncem měsíce října.

Trhací práce provádí CB Destrukce s.r.o.

Kontakt: Ing. Pavel Geršl, vedoucí trhacích prací, e-mail: Gersl_Pavel@seznam.cz


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru