Obrázek - Udržitelný rozvoj

Přednáška o udržitelném rozvoji 2023

Ve čtvrtek 11. května se v Základní škole Týnec nad Sázavou uskutečnila přednáška na téma udržitelného rozvoje, které se zúčastnilo 76 žáků 8. tříd. Dvě přednášky lektorky Marty Vencovské byly zaměřeny na odpovědnou výrobu a spotřebu. Obsahem přednášek bylo vysvětlení pojmu „udržitelný rozvoj“. Jeho cílem je zmírnění či odstranění negativního projevu dosavadního způsobu vývoje lidské společnosti tak, aby naši planetu mohla obývat i budoucí generace. Lektorka žákům ukázala provázanost na místní Agendu 21 (dokument OSN o udržitelném rozvoji) a její dopad na uplatňování zásad udržitelného rozvoje ve veřejné správě.

Udržitelný rozvoj stojí na třech pilířích: environmentálním, ekonomickém a sociálním.

V rámci této agendy má Česká republika dokument (Strategický rámec Česká republika 2030), který obsahuje 17 Cílů udržitelného rozvoje. Hlavním tématem jedné přednášky byl cíl číslo 12, který řeší odpovědnou výrobu a spotřebu, protože tato problematika se týká hlavně jednotlivců.

V praktické části byly žáci v každé třídě rozděleni do 5 skupin s úkolem, popsat své téma z hlediska přínosů, hrozeb a také vymyslet řešení „jak na to“. Témata byla následující: potraviny, odpady, bydlení, oděvy a zemědělství. Výsledkem byly skupinové prezentace, ze kterých vyšlo, že je důležité vybalancovat a udržet rovnováhu výroby a spotřeby tak, aby to nebylo na úkor budoucích generací.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru