Obrázek - Veřejné setkání - investice v Týnci

Veřejné setkání na téma Investice v Týnci

Ve středu 30. 11. 2022 se v Kulturním centru Týnec uskutečnilo veřejné setkání s občany, jehož cílem bylo představit tři velké investiční projekty (záměry), které město Týnec nad Sázavou plánuje uskutečnit.

Prvním investičním záměrem byla přístavba základní školy. Jednalo se o studii, tzv. generel (plán rozvoje), který má za cíl seznámit občany s plánem, který nastíní vývoj základní školy na dalších 10 – 15 let. Studie se opírá o demografický vývoj obyvatelstva, ve které je popsán mimo jiné i nárůst počtu žáků o 14 % každých 5 let, což vytváří potřebu 3-4 kmenových učeben každých 5 let. Přístavba rozšiřuje kapacitu na 846 žáků (ze současných 672 žáků). Jde o navýšení na 36 kmenových učeben (nyní máme 28, z kterých jsou 3 umístěny ve specializovaných učebnách). Studii prezentoval městský architekt Ing. Jan Vaněček.

Druhou investici představil ředitel Kulturního centra Týnec (KCT) Václav Pošmurný. Byla představena architektonická studie nové vestavěné knihovny v prostorách KCT. „Pro tuto stavbu již máme projektovou dokumentaci pro stavební povolení, nyní čekáme na dotační titul a v roce 2025 by byla stavba dokončena,“ řekl ředitel KCT. Studie ukazuje využití vnitřních prostor knihovny, včetně jejího propojení se zahradou. Bude zde i multifunkční prostor využitelný k přednáškám nebo jako herna (umožní i dočasné přestavění na šatní prostor). K fyzickému nahlédnutí je studie k dispozici v městské knihovně nebo v kanceláři místostarosty.

Poslední prezentovanou investicí byla Revitalizace lesíku Brdce (Karkulčin háj). Návrh revitalizace přednesl autor projektu Mgr. Vladimír Ledvina. Zmínil, že necelé 2 hektary souvislé zeleně tvoří v zastavěném území města významnou plochu s velkou hodnotou. V rámci revitalizace se plánuje odstranění asi 8 stromů ve špatném stavu nebo shluků akátových náletů. Hlavní stezka bude vylepšená, mlatová, kořeny se překryjí. Došlo by k dosazení listnatých „domácích“ stromů, ale počítá se i se stromy ovocnými. Ke garážím by se vysadily keřové ostrůvky. K stávajícím herním a cvičícím prvkům v lesíku přibydou další v podobě dětského hřiště s jednoduchou „opičí“ dráhou, květnatá louka či informační interaktivní cedule. Plánuje se také doplnění laviček. Ze setkání vzešel podnět k odvodnění v části u garáží, který bude autorem zapracován.


Architektonická studie městské knihovny

Nová městská knihovna (pdf)

Návrh revitalizace lesíku Brdce

Revitalizace lesíku Brdce (pdf)

Studie záměru přístavby Základní školy Týnec nad Sázavou

Přístavba základní školy (pdf)

obrázek - Investice v Týnci
Investice v Týnci
Datum: 30.11.2022
Autor: Městský úřad
Velikost: 29644 bajtů
obrázek - Investice v Týnci
Investice v Týnci
Datum: 30.11.2022
Autor: Městský úřad
Velikost: 31965 bajtů
obrázek - Investice v Týnci
Investice v Týnci
Datum: 30.11.2022
Autor: Městský úřad
Velikost: 34407 bajtů

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru