Výběrové řízení - energetický technik

Tajemník Městského úřadu Týnec nad Sázavou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa územního samosprávného celku na pozici ENERGETICKÝ TECHNIK.

Předpoklady:

 • státní občanství České republiky (příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
 • věk nad 18 let
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
 • vzdělání SŠ / VŠ (technického směru výhodou)
 • řidičský průkaz B
 • znalost práce na PC (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook)
 • pečlivost, cílevědomost, flexibilita
 • schopnost samostatného rozhodování a organizační schopnost
 • ochota a schopnost rychle si osvojovat nové znalosti
 • schopnost konstruktivní komunikace a týmové spolupráce
 • orientace v oblasti dotací - národních i evropských
 • znalost strategických dokumentů města a regionu
 • zkušenosti s řízením a administrací projektů

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu uchazeče, (cizí státní příslušník číslo dokladu o povolení k pobytu)
 • číslo občanského průkazu
 • profesní životopis
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • číslo telefonu a e-mailovou adresu
 • datum a podpis uchazeče

Co nabízíme:

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění
 • dobré pracovní prostředí
 • stabilitu a perspektivu v zaměstnání, možnost dalšího vzdělávání
 • sdílení zkušeností a aktivit v regionu Benešovsko
 • možnost OSVČ či zaměstnanecká pozice
 • sdílená pracovní pozice v rámci regionu (doplnění pracovního úvazku)

Konečný termín pro podání přihlášek je 12.01.2023 do 13:00 hod. Na obálku uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ENERGETICKÝ TECHNIK – NEOTVÍRAT". Přihlášky zasílejte písemně na adresu: Městský úřad Týnec nad Sázavou, k rukám Ing. Miloše Albla, tajemníka MěÚ, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou.

Vybraní uchazeči budou telefonicky pozváni k osobním pohovorům dne 19.01.2023.

Nástup dle dohody.

Tajemník si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.


Kontakt:

Městský úřad Týnec nad Sázavou

Ing. Miloš Albl

tajemník

tel. 317 701 612

e-mail: albl@mestotynec.cz


Kontakt:

Město Týnec nad Sázavou

Mgr. Martin Kadrnožka

starosta

tel. 317 701 530

e-mail: kadrnozka@mestotynec.cz


Ing. Miloš Albl

tajemník

Týnec nad Sázavou 30.11.2022


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru