Obrázek - Kovy

Třídíte správně kovový odpad?

Stále vytváříme podmínky pro efektivnější separaci odpadů a k tomu přistavujeme různé druhy nádob. Snažíme se optimalizovat počty kontejnerů a nádob tak, aby docházkové vzdálenosti byly co nejkratší.

V únoru tohoto roku začaly Technické služby Týnec s rozmisťováním nových nádob na třídění kovových odpadů. Celkem bylo v Týnci nad Sázavou a místních částech rozmístěno 20 černých nádob s šedým krytem, opatřeným dvěma otvory. Nádoby jsou polepeny samolepkou s vyznačením odpadu, který do nádoby patří. Očekávali jsme, že z počátku bude docházet k znečišťování kovového odpadu komunálním odpadem. Vždy „chvíli“ trvá, než si zvykneme na novou službu a nové nádoby, které mohou pro někoho být zaměnitelné díky barvě. Snažily jsme se tomu také předcházet informační kampaní vedenou městem, i s příklady špatného třídění.

Situace se v průběhu roku uklidnila a čistota sváženého kovového odpadu byla v pořádku. Kvalita odpadu odpovídala požadavkům stanovených koncovým zařízením. Bohužel v poslední době dochází opět ke zhoršení situace. Poslední svoz nádob na separaci kovů byl koncovým zařízením vyhodnocen jako komunální odpad s příměsí kovů. Technické služby byly upozorněny, že pokud se kvalita kovového odpadu nezlepší, bude příští svoz odmítnut, což pro město znamená velké finanční náklady. Pokud se vytříditelnost kovů z komunálního odpadu nezlepší, ztrácí tato služba společenský přínos.

73 % Čechů odpady aktivně třídí a i v našem městě většina spoluobčanů považuje třídění odpadu za běžnou součást každodenního života.

Třiďte, má to opravdu smysl. Děkujeme.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru