Jak proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva

Obrázek - Ustavující zastupitelstvo

Dne 17. října 2022 proběhlo v Městském úřadu Týnec nad Sázavou ustavující zasedání zastupitelstva, kde proběhla volba starosty, místostarosty a členů rady města. Město Týnec nad Sázavou má 17 zastupitelů: Mgr. Martin Kadrnožka, Mgr. Petr Znamenáček, Zbyněk Peša, Mgr. Marta Vacková, Michal Petrášek, Luděk Skalický, Ing. Bedřich Pešan, MVDr. Daniela Mustafa Ali, Vlastimil Vanžura, MUDr. Alice Čečilová, Mgr. Petr Korbel, Roman Hudrlík, Zdeněk Radačovský, Kateřina Tomášková, Ing. Jiří Franěk, Ing. Pavel Bořil, Mgr. Marcela Krejčíková. Nově zvolení zastupitelé slíbili věrnost České republice. Slíbili na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a budou se řídit Ústavou a zákony České republiky.

Dle počtu zastupitelů musí mít rada 5 členů. Starostou byl zvolen Mgr. Martin Kadrnožka, místostarostou byl zvolen Mgr. Petr Znamenáček. Radními byli zvoleni Ing. Jiří Franěk, Mgr. Petr Korbel, Zbyněk Peša.

Povinností zastupitelstva bylo také zřízení Finančního a Kontrolního výboru. Předsedou výboru je vždy zastupitel. Členem výboru může být kdokoliv.

Zastupitelstvo schválilo zřízení finančního a kontrolního výboru pro volební období 2022-2026.

Kontrolní výbor: Vlastimil Vanžura - předseda, Ing. Michal Andrlík, Zdeněk Šandera

Finanční výbor: MVDr. Daniela Mustafa Ali - předsedkyně, Klára Fišerová, Jitka Vnoučková, Ing. Milena Povolná

Město Týnec nad Sázavou má účast v obchodních společnostech a také je členem sdružení a svazků obcí. Dle §84 odst. 2 f) a g) zákona 128/2000 Sb. v platném znění je třeba delegovat zástupce obce na valné hromady. Město vlastní 100% podíl ve společnostech Technické služby Týnec s.r.o. a Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o. Působnost valné hromady vykonává dle §102 odst. 2 c) zákona 128/2000 Sb. v platném znění rada města. Zastupitelstvo delegovalo zástupce města na valné hromady obchodních společností, ve kterých má město majetkovou účast: Teplárna Týnec s.r.o., Osvětlení Týnec, k.s., VODA Želivka, a.s., Společenství vlastníků pro dům 239 v Chrástu nad Sázavou, Bytové družstvo Bystřice, Obecní lesy Benešovska, Týnecko-svazek obcí, BENE-BUS a dobrovolný svazek obcí Posázavský vodovod.

„Děkuji za důvěru, kterou jste v nás vložili, chceme i nadále být otevřené město,“ řekl zvolený starosta zastupitelům.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru