Obrázek - Bioodpad

Informace k bioodpadu

O bioodpadu jsme Vás již několikrát informovali. Důležité je vědět, že do hnědých nádob patří pouze to, co je uvedeno na etiketách umístěných na nádobách. V této oblasti se stále zlepšujeme.

Neznamená to ale, že nemusíme řešit žádné problémy. Do nádob nepatří bioodpad ani v takových obalech, u kterých výrobce uvádí, že obal je biologicky rozložitelný. Problém je, že je prakticky nemožné tyto plastové obaly při předání na kompostárně identifikovat. Tato skutečnost nutí pracovníky technických služeb k vytřídění veškerého nepatřičného odpadu na koncovém zařízení. V případě, že si takto znečištěného bioodpadu všimnou pracovníci svozu, končí takový odpad ve svozu směsného komunálního odpadu a je likvidován na skládce za vysokých finančních nákladů.

Dalším problémem je hmotnost bioodpadu. Nádoba o objemu 240 l, kterou město zdarma nabízí občanům, je konstruována na maximální hmotnost uloženého odpadu 96 kg. Je proto nutné rozumně uvažovat co do nádoby vložíme. Není samozřejmě zakázáno do nádoby odkládat i drny se zbytkovou zeminou apod., je ale nutné si uvědomovat uvedený váhový limit. Přetížením nádoby může dojít k jejímu poškození a poskytovatel nádoby v tomto případě nemusí náhradní nádobu poskytnout bezúplatně.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru