Obrázek - Logo VaK

Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. K Náklí

Vodovody a kanalizace Týnec, s.r.o. (VaK), provozovatel vodovodů a kanalizace pro veřejnou potřebu v Týnci nad Sázavou provede od 11.07. do 31.08.2022 rekonstrukci vodovodního řadu v ulici K Náklí v úseku od křižovatky s ul. Ing. Fr. Janečka až do areálu společnosti Teplárna Týnec s.r.o. Důvodem výměny stávajícího ocelového potrubí za nové polyetylénové, v celkové délce 241m, je skutečnost, že v této části města vodovodní řad dosáhl hranice své životnosti a jeho technický stav by do budoucna nezaručoval bezpečný a spolehlivý provoz.

Vlastní realizace stavby bude prováděna bezvýkopově s minimálním zásahem do místní komunikace a bude probíhat za částečné uzavírky. Po dobu stavby dojde k výraznému omezení dopravního provozu. Přístup ke stavbou dotčeným nemovitostem bude po celou dobu zachován. Kontakt na provozovatele vodovodu: 317 704 160 nebo 777 241 036.

VaK Týnec s.r.o.

Mapa rekonstruované části vodovodního řadu v ul. K Náklí (pdf)


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru