Obrázek - Setkání s veřejností

Proběhlo setkání s veřejností

Na konci února 2022 se uskutečnilo 2. setkání s veřejností, na kterém byly představeny poslední části Adaptační strategie pro hospodaření s dešťovou vodou (implementační a akční plán). Stručně byla představena i analytická část, která byla prezentována v polovině roku 2021. Veřejnost byla informována o 35 opatřeních navržených přímo ve městě, ale i v místních částech. Detailně bylo představeno 7 opatření.

Cílem Adaptační strategie byla analýza celého území, navržení konkrétních opatření, jak s dešťovou vodou nakládat a jak zvýšit odolnost území města a místních částí vůči extrémům počasí. Strategie zahrnuje i proces naplňování specifických cílů stanovených v návrhové části a v neposlední řadě vytvoření akčního plánu, resp. určení projektů a aktivit, které povedou k naplnění cílů.

Informace o projektu, v rámci kterého strategie byla zpracovaná, jsou zveřejněny na webových stránkách města.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru