Obrázek - Mobilní rozhlas

Úkryty pro obyvatele

Vzhledem k narůstajícímu počtu dotazů občanů ohledně ukrytí obyvatel v Týnci nad Sázavou sdělujeme následující informaci.

Na webových stránkách Hasičského záchranného sboru ČR byl zveřejněn přehled stálých úkrytů v ČR. V Týnci nad Sázavou jsou uvedeny 3, v Chrástu nad Sázavou 4. Tyto kryty byly vybudovány v 50. až 60. letech 20. století a vzhledem k jejich nefunkčnosti a z důvodu vlastnických změn nejsou použitelné. Město Týnec nad Sázavou v současné době žádnými kryty civilní ochrany nedisponuje, nemůže tedy ani zveřejnit jejich adresy.

V případě nenadálé události budou obyvatelé Týnce a místních částí informováni, jak a kam se jít ukrýt. Doporučujeme Vám registraci do Mobilního rozhlasu.

Odkazujeme na webové stránky Hasičského záchranného sboru ČR https://www.hzscr.cz, sekce ochrana obyvatelstva, příručky, kde je k dispozici příručka Sebeochrana obyvatelstva ukrytím. Tento způsob ochrany je preferován současnou metodikou civilní ochrany.

Doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru