Obrázek - Setkani

Pozvánka na 2. setkání s veřejností – „Kam s dešťovkou“?

Rádi bychom Vás pozvali na již 2. „setkání s občany“, které se uskuteční dne 23. 2. 2022 od 16:00 hodin na Městském úřadu Týnec nad Sázavou. Hlavním tématem bude „Kam s dešťovkou“. Představíme Vám souhrn opatření jak s dešťovou vodou nakládat.

Vnímáme potřebu řešit, že povrchové vody odváděné jednotnou kanalizací zatěžují jak kanalizační systém, tak čistírnu odpadních vod a snižují její účinnost čištění. Dešťová kanalizace rychle odvádí vodu z území, což se, v současných stále častěji se vyskytujících periodách sucha, ukazuje jako nevhodné, neboť voda je rychle odvedena z území do nejbližší vodoteče a není zadržena k dalšímu využití.

Máme připraveno 35 opatření, která jsou navržena nejen pro Týnec, ale i pro všechny místní části. Přijďte se seznámit s opatřeními, která jsou navržena i ve Vašem okolí. Celá strategie bude po dokončení prací k dispozici na webových stránkách města.

Plakát - pozvánka na setkání s veřejností "Kam s dešťovkou" (pdf)


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru