Obrázek - Setkání s občany

Setkání s občany – ODPADY

Ve velkém sále Hotelu Týnec se uskutečnilo dne 26. ledna 2022 setkání s občany na téma odpadového hospodářství města Týnce nad Sázavou. Setkání bylo inicializováno častými dotazy občanů ke změnám, které nastaly 1. ledna 2022, kde převládal dotaz, týkající se změny četnosti svozu směsného komunálního odpadu.

Občanům odpovídalo vedení města - starosta Martin Kadrnožka, místostarosta Petr Znamenáček, tajemník úřadu Miloš Albl a ředitel Technických služeb (TS) Michal Petrášek. Z řad obyvatel se dostavilo více než 50 lidí. V průběhu více než dvou hodin měli občané možnost vyslechnout si důvody změn a dostali prostor na vyjádření názorů či připomínek.

Na úvod starosta města Kadrnožka seznámil přítomné se změnami v odpadovém hospodářství města. Zdůraznil, že to byl právě stát, který tuto povinnost upřesnil v nové legislativě a uložil obcím povinnost se o likvidaci odpadu postarat, za použití velkých finančních pák. Odpady, které obyvatelé obce vyprodukují nad rámec limitu, budou násobně zpoplatněny při uložení na skládce.

Změna se týká především změny četnosti svozů. U rodinných domů je nově svoz 1 x za 14 dnů. Každá nemovitost si může zvolit velikost nádoby, aby stačila na všechen odpad. Známky na popelnice se vyzvedávají jako obvykle na podatelně úřadu.

„Není třeba vymýšlet vymyšlené. Je několik doporučení a podle nich se řídí i Týnec nad Sázavou,“ pokračoval starosta. Navázal tím na to, že všechny obce museli změnit své odpadové vyhlášky a řeší, jak obyvatelé mohou snížit produkci odpadu.

A jaká jsou to doporučení?


  • Optimalizace svozu - především u rodinných domů se často vozí poloprázdné nádoby. Domácnost si může zvolit optimální velikost nádoby - 120 nebo 240 l. Při správném třídění by měla nádoba 120 l stačit pro 5 osob na 14 dnů. V sídlišti, kde jsou nádoby plné a intenzivněji vytížené, pokračuje svoz až 2x týdně.
  • Evidence nádob a jejich svozu - v nejbližší době budou všechny nádoby označeny čipem. Každý svoz nádoby se bude evidovat. Z evidence vyplyne, jak která nádoba zatěžuje odpadový systém.
  • Na základě dat o výsypech nádob můžeme zavést motivační systém. Nádoby, které nebudou systém zatěžovat, mohou získat slevu z poplatku. Nebo můžeme nastavit cenu dle skutečně využité kapacity odpadu
  • Dostupnost nádob na tříděný odpad by měla být ideálně u každého domu, nebo alespoň v docházkové vzdálenosti.
  • Osvěta - jak správně třídit. Pokud bychom provedli kontrolu libovolné černé popelnice, pravděpodobně bychom v ní našli 70 % odpadů, které do ní nepatří. Největším problémem jsou bioodpady - především z kuchyně - jsou těžké a zabírají hodně místa.

Kolik to stojí a co je cílem?

V průběhu roku 2021 dramaticky narostly platby za odpad na skládce. Z původních 1 100 Kč za tunu nyní platíme 2 800 Kč. Stejně tak platíme za uložení papíru a plastu.

Celkové náklady na svoz a likvidaci odpadů - včetně provozu sběrného dvora - jsou pro rok 2022 naplánovány na 12 mil. Kč. Příjmy z poplatků obyvatel a podnikatelů, příspěvek EKO-KOMu za třídění jsou celkem 8 mil. Kč. Chybějící 4 mil. Kč tak doplácí za své obyvatele město.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru