Obrázek - Pitná voda

Úprava ceny vody v roce 2022

Cena za vodné a stočné prochází pravidelnou úpravou z důvodu vývoje ekonomiky. V souladu se zákonem je město povinno zajistit prostředky na budoucí obnovu vodohospodářské infrastruktury. Tyto prostředky se tvoří z nájemného, které městu platí provozovatel - VaK Týnec.

Na konečnou cenu pro spotřebitele má zásadní vliv nárůst cen nákladových položek. Jedná se zejména o nákup vody ze Želivky, ceny energií, ceny za laboratorní služby, dodávky chemikálií a poplatky za likvidaci odpadů. Jsou to vstupy, které nemůžeme významně ovlivnit, ale mají vliv na cenu vodného a stočného pro odběratele v roce 2022.

Meziroční nárůst ceny se zvýší u vodného o 4,42 Kč a u stočného o 2,23 Kč. Celkem se jedná o navýšení o 6,65 Kč s DPH za kubík vody. Procentuální nárůst oproti roku 2021 činí 5,95%. Při průměrné spotřebě vzrostou náklady o cca 16 Kč na osobu měsíčně.

Cena vodného a stočného na webu města

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru