Obrázek - Pohled na rotundu

Rozpočet Týnce nad Sázavou na rok 2022

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2022. V tomto rozpočtu jsou na významné opravy či investice plánovány výdaje ve výši 62,9 mil. Kč. Zároveň budou čerpány dotace ve výši 11,8 mil. Kč. Provozní přebytek rozpočtu tvoří dostatečné zdroje pro splátky úvěrů včetně úroků ve výši 8,8 mil. Kč, i realizaci plánovaných záměrů na zvelebení našeho města.

Rozpočet je sestaven jako schodkový. Na vyrovnání schodku jsou použity přebytky minulých období ve výši 43,9 mil. Kč. Důvodem významného schodku jsou především velké projekty – opravy komunikací ve starém Týnci, nákup pozemků, oprava střechy na DPS, zateplení ZUŠ, rekonstrukce obřadní síně. Na některé jsou poskytnuty dotace a uzavřeny smlouvy o dílo.


Významné akce - priority pro rok 2022 - zařazené do rozpočtu
 • Adaptační strategie - strategický dokument - jak hospodařit s povrchovou vodou
 • Odtokové poměry na Hlinkách - dokumentace protipovodňových opatření
 • Oprava povrchů komunikací ve starém Týnci
 • Výměna podlahy v tělocvičně ZŠ - Benešovská
 • Rekonstrukce WC v ZŠ - Benešovská
 • Rekonstrukce školní kuchyně v MŠ
 • Výměna střechy na DPS čp. 525
 • stavba chodníku na Jílovské - u starého hřiště
 • Opravy a obnova prvků na dětských hřištích - Kněžina, Zbořený Kostelec, Krusičany
 • Hřbitovy - oprava zdí, plotů, společný hrob, kolumbárium
 • Úprava stání na kontejnery - dlažba, oplocení
 • Zavádění postupů MA21 - participativní rozpočet, setkání s veřejností
 • Rekonstrukce obřadní místnosti na MěÚ (svatební) - realizace stavby
 • Změna územního plánu
 • Vodovod a kanalizace v místních částech - pokračování v přípravě projektu
 • Zateplení a rekonstrukce ZUŠ
 • Architektonická soutěž a realizace dokumentace na obřadní síň na hřbitově
 • Nákup pozemků (lokalita benzina a teplárna)
 • Měření rychlosti vozidel
 • Nový software pro ekonomickou agendu města
 • Zavádění chytrých technologií nejen v oblasti hospodaření s energiemi - nákup chytrých vodoměrů a mnoho dalších drobností…

O průběhu jednotlivých akcí financovaných z rozpočtu města Vás budeme průběžně informovat. Jednotlivé výdaje rozpočtu můžete sledovat na internetových stránkách města v Rozklikávacím rozpočtu a vývoj rozpočtu je zobrazen v aplikaci MONITOR na portálu Ministerstva financí.

Graf - struktura výdajů


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru