Obrázek - Ĺogo participativní rozpočet

Pojďte se zapojit do participativního rozpočtování pro rok 2022

Co je participativní rozpočet? Participativní rozpočtování představuje proces, v rámci kterého máte možnost zapojit se do rozhodování o rozvoji města a podílet se i na realizaci konkrétního projektu.

Jak to funguje v praxi? Město Týnec nad Sázavou uvolnilo z městského rozpočtu 500.000 Kč na Vaše projekty, které si sami navrhnete. Pravidla participativního rozpočtování jsou uvedena na participativním webu města. Projekty máte možnost navrhovat od 15. prosince 2021 do 28. ledna 2022, a to prostřednictvím on-line formuláře, nebo na základě tištěného formuláře, který si můžete vyzvednout a odevzdat na podatelně Městského úřadu Týnec nad Sázavou. Každý projekt musí obsahovat identifikační údaje navrhovatele, popis projektu, celkové náklady projektu včetně DPH, dále také fotografie, vizualizace apod. Navrhovatel projektu se zavazuje, že po dobu 3 let od ukončení realizace projektu bude o výsledek svého projektu pečovat, pokud to charakter projektu umožňuje.

V březnu 2022 to budete Vy, kdo rozhodnete. Realizovány budou ty projekty, které získají nejvyšší počet kladných hlasů a součet nákladů nepřesáhne celkový limit participativního rozpočtu 500.000 Kč.

Pokud máte nápad, co by se v našem městě či místních částech dalo zlepšit či zrealizovat, např. dětské hřiště, letní kino či relaxační místo, neváhejte svůj návrh projektu podat.

S dotazy ohledně participativního rozpočtu je možné se obrátit na koordinátorku projektu Zdravé město a MA21 Ing. Denisu Vrbickou; e-mail: vrbicka@mestotynec.cz.

Těšíme se na Vaše nápady.

Plakát - participativní rozpočet 2022


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru