Obrázek - MA21

V roce 2021 jsme obhájili kategorii C***

Město Týnec nad Sázavou se od roku 2017 aktivně zapojuje do zavádění metody zvyšování kvality veřejné správy prostřednictvím místní Agendy 21.

Místní Agenda 21 (MA21) je proces, jehož cílem je podpora udržitelného rozvoje a vychází z globálního strategického dokumentu Agenda 21, který byl přijat na summitu v Rio de Janeiru v roce 1992. Dokument Agenda 21 je celosvětový strategický dokument a akční plán OSN, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Od roku 2006 Ministerstvo vnitra zařadilo MA21 mezi oficiální metody zvyšování kvality veřejné správy.

Město se v rámci metody zvyšování kvality veřejné správy soustředí na několik oblastí. Mezi tyto oblasti patří například vzdělávání úředníků, zástupců města a veřejnosti v oblasti udržitelného rozvoje formou přednášek. Další oblastí je rozvoj spolupráce města, neziskových organizací a podnikatelů. V tomto případě jde o pořádání osvětových akcí, jako např. Den Země či Den pohybu a zdraví. Můžeme ještě zmínit oblast strategického řízení a komunitního plánování, do této oblasti můžeme zařadit pořádání veřejných fór, kulatých stolů či setkávání s veřejností.

Město musí pravidelně dokládat plnění kritérií, a to v podobě článků, tiskových zpráv, fotografií, plakátů či pozvánek na akce. Pro získání či obhájení kategorie C*** je nutné splnit 11 kritérií včetně zpracování auditů udržitelného rozvoje. Audity představují inventuru akcí, opatření, projektů atd. pro udržitelný rozvoj, založených na popisu aktuální situace a vývoji v jednotlivých tématech a oblastech udržitelného rozvoje. Ty jsou dále zaměřeny na 10 oblastí. Podle počtu zpracovaných auditů se uděluje počet hvězdiček. Město doložilo vše potřebné pro splnění jednotlivých kritérií a zpracovalo všech 10 oblastí, a proto se může pyšnit třemi hvězdičkami.

O místní Agendě 21 se můžete více dočíst na adrese: www.ma21.cenia.cz.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru