Výběrové řízení - na pozici knihovník/knihovnice

Ředitel příspěvkové organizace vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pracovního místa na pozici KNIHOVNÍK/KNIHOVNICE.

Předpoklady:

 • státní občanství České republiky (příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
 • věk nad 18 let
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
 • vzdělání SŠ / VŠ
 • znalost práce na PC (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook)
 • energičnost, pečlivost, cílevědomost
 • schopnost samostatného rozhodování a organizační schopnost
 • ochota a schopnost rychle si osvojovat nové znalosti
 • schopnost konstruktivní komunikace a týmové spolupráce
 • výhodou vzdělání v oboru knihovnictví nebo informatiky
 • výhodou řidičský průkaz B
 • výhodou znalost zákona č. 257/2001 Sb. (Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb / knihovní zákon)
 • výhodou znalost Koncepce rozvoje knihoven
 • výhodou znalost práce s knihovnickým programem Tritius

Přihláška musí obsahovat:

Údaje o uchazeči

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu uchazeče, (cizí státní příslušník číslo dokladu o povolení k pobytu)
 • číslo občanského průkazu
 • profesní životopis
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • číslo telefonu a e-mailovou adresu
 • datum a podpis uchazeče

Co nabízíme:

 • platové zařazení v tarifní třídě 8 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění
 • pracovní úvazek 100%
 • dobré pracovní prostředí
 • stabilitu a perspektivu v zaměstnání

Předpokládaný rozsah pracovní náplně:

 • Provádění dílčích knihovnických prací podle přesných podkladů a pokynů.
 • Organizace a revize knihovního fondu podle stanovených postupů.
 • Základní zpracování knihovního fondu s využitím sdílené katalogizace.
 • Zajišťování základních knihovnických a informačních služeb podle stanovených postupů.
 • Zajišťování agend souvisejících s ochranou knihovních fondů, např. péče o knihovní fondy.
 • Zajišťování bibliografických a referenčních služeb s využitím základních informačních zdrojů.
 • Zajišťování vnitrostátních meziknihovních nebo dodávacích služeb podle stanovených postupů.
 • Organizace a revize rozsáhlého knihovního fondu (nad 200 tis. knihovních jednotek).
 • Katalogizace podle platných standardů a metodik a tvorba nových záznamů na úrovni minimálního bibliografického záznamu.
 • Tvorba základních metadat digitálních objektů podle stanovených postupů.
 • Provádění dílčích akvizičních činností podle stanovených postupů.
 • Ochranné reformátování knihovních fondů, zajišťování činností souvisejících s digitalizací knihovních fondů a jejich následným zpracováním.

Kontakt:

Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace
Václav Pošmurný, ředitel organizace
tel. 604 890 190
e-mail: reditel@kctynec.cz

Podání přihlášky:

Konečný termín pro podání přihlášek je 30.11.2021 do 14:00 hod. Na obálku uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – KNIHOVNÍK/KNIHOVNICE – NEOTVÍRAT".

Přihlášky zasílejte písemně na adresu: Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace, k rukám ředitele, Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou.

Pohovory:

Vybraní uchazeči budou telefonicky pozváni k osobním pohovorům dne 03.12.2021.

Nástup nejlépe od 1. ledna 2022.

Ředitel organizace si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit.


V Týnci nad Sázavou dne 07.11.2021


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru