Obrázek - Městský úřad Týnec nad Sázavou

Ze zasedání zastupitelstva města 13. září

V polovině září proběhlo na Městském úřadu jednání zastupitelstva města. Důležitým bodem bylo udělení ocenění Významný občan města Týnec nad Sázavou. Na základě nominací občanů zastupitelé pro letošní rok zvolili 3 kandidáty, kteří byli vybráni za aktivní spolkovou činnost.

Slavnostní ocenění se uskuteční dne 23. 10. 2021 od 17 hodin v obřadní síni MěÚ. Na akci budou pozváni také 2 ocenění občané z roku 2020, kdy koronavirová situace nedovolila tuto společenskou akci uskutečnit. Program slavnosti bude pokračovat veřejným poděkováním a předáním ocenění dárcům krve.

Dalším projednaným bodem byla Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2022. Participativní rozpočtování je příležitost pro obyvatele města. Můžete ovlivnit a rozhodnout o dění v Týnci. Připravte si návrhy a projekty, podávat se budou počátkem roku 2022. Minimální hodnota pro projekt není stanovena, nesmí však přesáhnout částku 500 000 Kč s DPH.

Závěr zasedání byl věnován živé diskusi. Řešilo se financování a stavba vodovodu a kanalizace v místních částech. Situace je v tomto složitá, protože se jedná o finančně velmi náročný projekt, který město není schopno zafinancovat bez dotací. Dotační podmínky stále nejsou stanoveny, přesto v rámci očekávaných dotačních výzev musíme mít vybraného zhotovitele stavby. Město pokračuje v přípravě a dělá vše pro to, aby stavba mohla být na přelomu let 2022/2023 zahájena.

Dalším diskusním tématem bylo odpadové hospodářství, které bude mít dopad na nás všechny již od ledna 2022. Bude se měnit obecní systém odpadového hospodářství, zejména s ohledem na četnost svozu a velikost nádob. Cílem je vytvoření motivačního systému, jehož výsledkem bude snížení množství směsného komunálního odpadu a také slevy pro občany, kteří budou řádně třídit odpad a zejména nebudou vhazovat bioodpad do směsného odpadu. Zásadní změny nastanou v roce 2023. V průběhu roku 2022 budou obyvatelé Týnce nad Sázavou seznámeni s novým systém.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru