Obrázek - Logo MMR

Rekonstrukcí projde školní tělocvična a nářaďovna v Benešovské

Město Týnec nad Sázavou podalo žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj na rekonstrukci školní tělocvičny a nářaďovny v ulici Benešovská. I v tomto případě byla žádost doporučena k financování stejně jako dalších 16 žádostí z obcí a měst z celé České republiky. Celkem do programu Podpory rozvoje regionů 2019+ bylo podáno 61 žádostí za bezmála 113 mil. Kč.

Rekonstrukce tělocvičny bude spočívat v odstranění stávající podlahy včetně konstrukčních vrstev, odstranění obkladových panelů, omítek a osvětlení. Nová podlaha bude tvořena betonovou deskou, hydroizolací, tepelnou izolací a sportovním povrchem. Vzhledem k vysoké vlhkosti tělocvičny bude provedena liniová chemická injektáž zdiva v kombinaci se sanační omítkou. Obklad tělocvičny a nářaďovny bude z překližkových desek. V nářaďovně bude položen vinylový povrch.

Předpokládané náklady jsou ve výši 865 852 Kč, dotaci obdržíme ve výši 560 315 Kč. Během léta bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele. Realizace bude plánovaná na 2 měsíce.

obrázek - Stávající tělocvična
Stávající tělocvična
Datum: 01.07.2021
Autor: Městský úřad
Velikost: 30935 bajtů

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru