Informace ze zastupitelstva

V pondělí 19. září proběhlo jednání zastupitelstva města Týnec nad Sázavou. V úvodu starosta poděkoval hasičům z Pecerad, kteří v polovině srpna v Národním parku České Švýcarsko pomáhali s likvidací následků lesního požáru. Poděkováním byla oceněna i práce zaměstnanců úřadu, kteří se podíleli v uplynulém volebním období na realizaci projektů za více než 129 mil Kč a na dotacích bylo pro Týnec získáno přes 86 mil Kč. Starosta s místostarostou poděkovali také zastupitelům, členům výborů a komisí, osadním výborům a spolkům za čas a úsilí, které společně věnovali pro rozvoj našeho města.

V diskuzi s občany se vedla debata o čistotě ovzduší v Týnci nad Sázavou. Byl dán podnět na zřízení měřící stanice kvality ovzduší.

Důležitým bodem bylo udělení ocenění Významný občan města Týnec nad Sázavou. Na základě nominací občanů zastupitelé pro letošní rok udělili ocenění panu Zbyňku Bártlovi, který byl vybrán za významný přínos v zájmových oblastech myslivost a sport. Slavnostní ocenění se uskuteční dne 27. 10. 2022 od 17 hodin v obřadní síni MěÚ. Program slavnosti bude pokračovat veřejným poděkováním a předáním ocenění dárcům krve.

Schválena byla také Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2022. Participativní rozpočtování je příležitost pro obyvatele města. Můžete ovlivnit a rozhodnout o dění v Týnci. Připravte si návrhy a projekty, podávat se budou počátkem roku 2023. Minimální hodnota pro projekt není stanovena, nesmí však přesáhnout částku 500 000 Kč s DPH.

Zastupitelstvo schválilo změnu rozpočtu města. Do výdajů byly zařazeny mimo jiné projekty na výměnu dveří ve školce, rekonstrukci výdejen jídla ve školce, doplnění vybavení učeben ve škole, nové autobusové zastávky na Jílovské, na Brodcích a v Kostelci.

Zastupitelstvo bylo informováno o přípravě staveb rekonstrukce čistírny Týnec, vodovodu a kanalizace v Krusičanech a vodovodu v Peceradech a Kostelci. Všechny stavby jsou připraveny k realizaci, v nejbližší době budou podány žádosti o dotace a následně zastupitelstvo rozhodne o dalším postupu. Zahájení stavby intenzifikace čistírny Týnec včetně čerpání úvěru bylo schváleno.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru