Obrázek - Kulturní centrum Týnec

Informace ze zastupitelstva

Zastupitelstvo projednalo a jednohlasně rozhodlo o koupi budovy Společenského centra a hotelu Týnec. Jde o významné rozhodnutí a získání majetku, který je pro Týnec dominantou i významným střediskem kulturního dění. V průběhu léta začne přebírání budovy i samotných aktivit v domě. Příští rok by tak už měla kultura být kompletně zastřešena městem. Společně s rozhodnutím o koupi nemovitosti bylo schváleno také založení servisní organizace Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace. Hlavní činností Kulturního centra bude nezisková činnost v kultuře, cestovním ruchu, muzejnictví a knihovnictví. Vedlejší činností bude výdělečná činnost - pronájmy prostor (dlouhodobé i krátkodobé), provoz hotelu (ubytování), pořádání školení, svateb,… Zisk z této výdělečné činnosti bude významně dotovat kulturu i údržbu a opravy této historické budovy. Kulturní život ve městě bude mít ucelenou koncepci, bude propojena knihovna, muzeum a kulturní dění ve městě. Město se stane pořadatelem koncertů, divadel, přednášek a dalších aktivit a bude pro ně mít odpovídající prostory.

Zastupitelstvo také schválilo změnu rozpočtu města. Bylo doplněno financování nákupu Hotelu Týnec (financováno úvěrem) a také byly doplněny projekty, na které jsme získali dotace (oprava komunikací ve starém Týnci, oprava tělocvičny a sociálního zázemí ve staré škole a rekonstrukce kuchyně v mateřské škole.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru