Dešťová voda do kanálu? To ne …

Celý svět se v posledních letech potýká s extrémními výkyvy počasí. Sucho záhy střídají přívalové deště, voda po vysušeném povrchu steče a v krajině nezůstane. Nejinak tomu bohužel je i České republice, resp. v Týnci nad Sázavou. Nezbývá než se na tyto klimatické změny adaptovat a naučit se s vodou hospodařit. To znamená snažit se ji v krajině udržet a případně i umět dál využít třeba i v péči o městskou zeleň.

Snažíme se být dobrými hospodáři, a proto jsme se rozhodli zpracovat strategii, která nám poradí, jak na to. Koncepčně by měla navrhnout řešení a možnosti, jak s vodou šetrně nakládat i jak zvýšit odolnost území města vůči extrémům v počasí.

Strategie vznikne do března 2022 v rámci projektu „Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu města Týnce nad Sázavou“, jejímž zpracovatelem je společnost Sweco Hydroprojekt a.s. Celkové náklady projektu jsou ve výši 663 080 Kč a dotace pokryje až 90 %.

Přípravy na její zpracování probíhaly už od listopadu 2020 ve spolupráci s Komisí pro rozvoj města a místními zájmovými skupinami a zahrnovaly místní šetření na území města včetně místních částí. Shromažďované informace se týkaly především problémových lokalit z pohledu povodní z vodních toků, případně z přívalových dešťů. Dále bylo důležité získání údajů o podmáčených plochách, chybějící zeleni v krajině, ale také plánovaných projektech nebo akcích zaměřených na zeleň, vodní toky, nakládání s dešťovou vodou v zástavbě i mimo ni apod.

V současné době společnost Sweco Hydropojekt dokončuje sběr dat a zpracování analytické části. Výsledky představí zástupcům města a poté s nimi budou seznámeni obyvatelé města.

Nedílnou součástí strategie budou i dílčí opatření, která by se mohla realizovat v jednotlivých lokalitách. Práce na nich budou probíhat během tohoto roku. „Projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.“

Věra Velková, projektový manažer

Společně pro zelenou Evropu

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru