Návrhy projektů participativního rozpočtu 2021

Obrázek -

Město uvolnilo 500 000 Kč pro Vás – obyvatele Týnce nad Sázavou a jeho místních částí a Vy jste vymysleli 6 projektů. Který budeme realizovat? Je to na Vás. V rozhodování Vám pomohou videomedailonky navrhovatelů.

Hlasování bude probíhat od 29. března do 11. dubna 2021. Udělit můžete 2 kladné hlasy a 1 záporný hlas. Své 2 kladné hlasy můžete dát buď jednomu projektu, nebo je rozdělit mezi dva projekty. Vy rozhodnete, který projekt je pro Týnec a jeho místní části nejlepší.Obrázek -

1. Rozdělení vnitřního prostoru sportovní haly oponou s vertikálním zvedáním

Cílem projektu je vyřešení nedostatku tréninkového a cvičebního prostoru ve sportovní hale. Hala by se dala lépe a více využívat po přepažení. Většinou tam může bez vzájemného překážení bezpečně trénovat pouze jedna skupina sportovců, a to i v případě, že by stačila menší plocha. Po přepažení haly by bylo možné zařadit další oddíly nebo i skupiny jednotlivců z řad veřejnosti.Obrázek -

2. Obnovení alejí podél starých katastrálních cest

Cílem projektu je postupně osázet stromovou alejí zaniklé katastrální cesty, které spojovaly osady a obce v našem okolí. Cesty mohou být osázené buď běžnými listnatými stromy, nebo ovocnými vysokokmeny, nejlépe starými krajovými odrůdami. V první etapě je naplánováno osázení staré katastrální cesty z Krusičan do Bukovan a cesty z Pecerad do Zbořeného Kostelce.Obrázek -

3. Venkovní posilovna a odpočinková zóna v Podělusích

Cílem je rozšířit možnosti využití volného času nejen pro občany místní části Podělusy, ale i pro širokou veřejnost. Projekt je zaměřen na dvě oblasti. V první budou 4 venkovní posilovací stroje, stůl se šachovnicí, lavičky a odpadkový koš. V druhé betonový piknikový stůl a odpadkový koš.Obrázek -

4. Renovace školní asfaltové plochy – hřiště

Cílem projektu je na místě stávajícího asfaltového hřiště před budovou školní družiny při ZŠ Týnec nad Sázavou vybudovat nové víceúčelové hřiště z umělého povrchu. Nyní se na asfaltovém povrchu nachází velké praskliny a nesrovnalosti. Díky renovaci dojde ke snížení počtu úrazů, hřiště se bude snadněji udržovat a bude možné jeho širší využití. Sloužit bude nejen žákům ZŠ, ale i široké veřejnosti.Obrázek -

5. Pořízení kostýmů na akce pořádané městským muzeem a spolky města

Cílem projektu je vyřešit situaci s nedostatečným množstvím kostýmů pro jednotlivé akce, které jsou v našem městě pořádány. Mezi akce, kam divadelní spolek Netopýr zapůjčuje své kostýmy, patří: Mikuláš na hradě, Svatomartinský průvod, Muzejní noc, Týnecký střep, Andersenova noc, Pasování na čtenáře atd. Díky projektu by bylo možné některé kostýmy, např. Mikuláše, využívat na více místech najednou.


Obrázek -

6. Rodinný festival u hradu

Festival bude pro širokou veřejnost s volným vstupem. Místem konání bude týnecký hrad. Program by se skládal z jednotlivých vystoupení divadel, loutkových divadel, pěveckých a tanečních vystoupení. Dále by na festivalu probíhaly přednášky z různých oblastí rodičovství – o porodu, kojení, výchově či domácím vzdělávání. Součástí festivalu by byly i stánky se zbožím a občerstvením.Obrázek -

Právě Vy rozhodnete, který projekt je nejlepší a zaslouží si, aby byl realizován.

Doplňující informace Vám podá Ing. Denisa Vrbická na e-mailu: vrbicka@mestotynec.cz

Dotazy je možné zasílat do 26. 3. 2021.


Obrázek -

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru