Projektová příprava na vodovod a kanalizaci v místních částech

Obrázek -

V roce 2019 město začalo zpracovávat projektovou dokumentaci na vodovod a kanalizaci ve svých místních částech. Rámcová smlouva s vítězem veřejné zakázky firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. byla uzavřena v srpnu 2019 na částku 12 417 500Kč bez DPH. Předmětem zakázky je inženýrská, projektová a manažerská činnost za účelem řešení zásobování pitnou vodou místních částí města Týnec nad Sázavou: Pecerady, Zbořený Kostelec, Krusičany, Čakovice, Podělusy a Chrást nad Sázavou, a dále odkanalizování odpadních vod z Krusičan a Čakovic (v uvedených lokalitách není vodovod nebo kanalizace).

V září 2020 Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí výzvu na financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty, pro které bude následně vypsána výzva v Operačním programu životního prostředí 2021-2027 na samotnou realizaci.

Město podalo do této výzvy 2 žádosti na:

Projektovou přípravu vodovodu a kanalizace Krusičany a intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou

Cílem projektu je zpracování projektové dokumentace do fáze dokumentace pro provedení stavby, pravomocného stavebního povolení a uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Vodovod a kanalizace Krusičany a intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou. Podaná žádost byla schválena a ministr vydal kladné rozhodnutí. Předpokládané způsobilé náklady na projektovou přípravu činí 3 257 000 Kč, z toho dotace je až ve výši 2 931 300 Kč. Projekt (příprava na zahájení stavby) musí být ukončen do 31.1.2022.

Projektovou přípravu vodovodu Pecerady a Zbořený Kostelec

Cílem projektu je zpracování projektové dokumentace do fáze dokumentace pro provedení stavby, pravomocného stavebního povolení a uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Vodovod Pecerady a Zbořený Kostelec. Podaná žádost je nyní ze strany SFŽP akceptována a čeká se na rozhodnutí ministra. Předpokládané způsobilé náklady na projektovou přípravu činí 3 048 000 Kč, z toho dotace je až ve výši 2 743 200 Kč. Projekt (příprava na zahájení stavby) musí být ukončen do 31.1.2022.

Věra Velková, odbor projektového řízeníDokumentace

Krusičany - vodovod a kanalizace (zip)

Pecerady a Zbořený Kostelec - vodovod (zip)


Seznam navržených přípojek

Seznam pozemků v Krusičanech (pdf)

Seznam pozemků v Peceradech (pdf)

Seznam pozemků ve Zbořeném Kostelci (pdf)


Informace o projektu - červen 2021

Dotazník se zájmem o přípojku zasílejte do 30.06.2021 na městský úřad v Týnci nad Sázavou.

Obecné informace z 02.06.2021 - dopis pro Krusičany (pdf)

Obecné informace z 02.06.2021 - dopis pro Pecerady a Zbořený Kostelec (pdf)

Dotazník - zájem o připojení v Krusičanech ke stažení (rtf)

Dotazník - zájem o připojení v Peceradech nebo ve Zbořeném Kostelci ke stažení (rtf)


Setkání Krusičany 29.3.2022 - podklady

Dokumenty budeme prezentovat na setkání v úterý 29.03.2022 v 18:00 v Krusičanech. Součástí dokumentů bude i situační plánek pro zakreslení vodovodní a kanalizační přípojky k nemovistosti.

Vzory dokumentů

Pozvánka na setkání (pdf)

Prezentace - příprava stavby v Krusičanech (pdf)

Pověření o zastupování (rtf)

Vstup na pozemek (rtf)

Smlouva o spolupráci (docx)


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru