Podané žádosti o dotace - jaro 2021

Obrázek -

1. Projekt „Automatizace Městské knihovny Týnec nad Sázavou“

Městská knihovna Týnec nad Sázavou využívá od roku 1997 knihovní systém Clavius. Jedná se již o zastaralý systém, který se v dalších letech nebude vyvíjet, proto město zažádalo o dotaci na pořízení nového knihovního systému Tritius. Přechodem na nový knihovní systém získá knihovna katalogizační informační systém nové generace, uživatelsky přívětivý a dostupný odkudkoliv. Systém bude použitelný i v mobilních zařízeních, a tím se knihovna o další krůček přiblíží i mladší generaci. S financováním projektu z větší části pomůže Ministerstvo kultury v rámci programu Veřejné informační služby knihoven. V současné době probíhá vyhodnocování doručených žádostí. Výsledky by měly být zveřejněny v březnu 2021. Předpokládána cena projektu je 260 000Kč. Dotace činí 181 000Kč.


Obrázek -

2. Projekt „Rekonstrukce školní tělocvičny a nářaďovny ZŠ Týnec nad Sázavou“

Školní tělocvična a nářaďovna Základní školy Týnec nad Sázavou (Benešovská) si zaslouží celkovou rekonstrukci a také modernější kabát, proto se město rozhodlo podat žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj do programu na podporu obnovy sportovní infrastruktury. Rekonstrukce bude spočívat v úplné výměně podlahy včetně konstrukčních vrstev, položení nové hydroizolace a sportovního povrchu, ve výměně obložení stěn v tělocvičně a ve výměně podlahy v nářaďovně za vinylový povrch včetně výměny obložení stěn. Zároveň na stěnách bude provedena liniová chemická injektáž zdiva v kombinaci se sanační omítkou z důvodu zvýšené vlhkosti zdiva, která je patrná i zvenku budovy. V rámci vybavení dojde k obměně basketbalových košů a volejbalové sítě (včetně ukotvení). Předpokládaná cena projektu je 870 000Kč. Až 70% nákladů je hrazeno z dotace. Nyní probíhá vyhodnocování doručených žádostí. Výsledky by měly být zveřejněny v dubnu 2021.


Obrázek -

3. Projekt „Obnova místních komunikací ve „starém“ Týnci nad Sázavou“

V roce 2020 byla mj. zrekonstruována místní komunikace 38c Na Potočině, kterou z 50% financovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. I v letošním roce byl vyhlášen dotační titul na obnovu místních komunikací, proto se město rozhodlo požádat o rekonstrukci rovnou 6 místních komunikací ve „starém“ Týnci. Konkrétně se jedná o komunikace v ulici Lipová, Růžová, Sad přátelství, K. H. Máchy, 1. máje a U Janovického potoka-Krusičanská (dolní část). Celkem se jedná o 1,145km nového povrhu včetně výměny všech konstrukčních vrstev a současně proběhne rekonstrukce vjezdů, chodníků a obrub. Celkové náklady činí více jak 17 mil. Kč. Dotaci lez získat až ve výši 9,3 mil. Kč. Nyní probíhá vyhodnocování doručených žádostí. Výsledky by měly být zveřejněny v dubnu 2021.

Věra Velková, odbor projektového řízení


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru