TOP 10 2019 - 2021

Obrázek -

Na konci roku 2019 skončilo hlasování v anketě, ve které jste vybírali celkem 10 priorit, 10 investičních akcí, které pomohou zkvalitnit život týneckých obyvatel.

Rok se s rokem sešel a je na čase Vás informovat, jak pokročily práce na projektech, které jste vybrali jako nejdůležitější.

Nejprve připomeneme vítězné návrhy:

PriorityHlasy
Koupaliště, bazén 88
Stezka podél Sázavy od Bisportu do Chrástu k jezu62
Obnova starých katastrálních cest, doplnění stromořadí a obnova studánek 50
Spolkový dům 46
Cyklostezka Týnec – Benešov 44
Rehabilitace na pojišťovnu v Týnci 37
Více akcí pro teenagery 28
Rekultivace rybníků 24
Náměstí z Pěší ulice23
Zpřístupnění všech hřišť pro veřejnost 22


Obrázek -

Koupaliště

Na prvním místě v anketě se umístilo koupaliště. V současné době je vybraná lokalita. Koupaliště by mělo stát za městským úřadem v areálu bývalé teplárny. Proběhla diskuze se sportovní komisi, zda by v této lokalitě měl být bazén nebo fotbalové hřiště. Stejná diskuze proběhne v nebližší době ještě s veřejností, ale vzhledem k platným omezením pouze přes videokonferenci. Pokud se lokalita ve veřejné diskuzi potvrdí, bude následovat architektonická soutěž na řešení celého poloostrova Náklí.


Obrázek -

Stezka podél Sázavy

Druhé místo obsadilo Vaše přání mít možnost procházky podél řeky od Bisportu až do Chrástu. V současné době je zpracovaná studie na umístění stezky od Brodeckého jezu k jezu Kaňov. V letošním roce zadáme dokumentaci na provedení stavby, abychom mohli požádat o dotaci v okamžiku, kdy bude tento dotační titul vypsán. Část stezky od Bisportu do kempu je v realizaci a dokončena by měla být do letních prázdnin.


Obrázek -

Obnova starých katastrálních cest, doplnění stromořadí a obnova studánek

S přírodou úzce souvisí i třetí příčka a Vaše přání obnovit staré cesty, studánky a stromořadí. Obnovujeme mostek přes Srbínovský potok v Kozlovicích, opravíme i navazující cestu. Překrásný starý dub, v jehož stínu se pěšina vine, možná zvolíme jako další významný strom našeho města a necháme ho odborně ošetřit. Tento velikán si určitě takové ocenění zaslouží. Vyčistili jsme cestu na Hradečnici v Čakovicích, a stejně tak i cestu z Kostelce do Pecerad. Rádi bychom udělali i víc, ale potřebovali bychom Vaši spolupráci. Dejte nám tip, kde byla kdysi cesta a nyní není, kde je potřeba dosázet alej, případně vysázet novou. Možná by to mohlo být téma i do participativního rozpočtu, kde projekty vymýšlíte Vy a město je platí.


Obrázek -

Spolkový dům

Opravdu si práce našich spolků velmi vážíme. Času, úsilí, nadšení a zručnosti, se kterou se členové spolků starají o to, aby vše fungovalo, tak jak má a ještě lépe. Bohužel, tady se nám zatím moc nedaří toto přání splnit. Jakmile to situace dovolí, chtěli bychom spolu s Vámi naplánovat vhodnou lokalitu a požadavky na velikost domu. Poté bychom zahájili přípravu stavby.

Cyklostezka Týnec – Benešov

Cyklostezka by měla kopírovat trasu silnice do Benešova. Ta je v majetku Středočeského kraje, který má zpracovanou cyklokoncepci, v níž je nyní prioritou Polabsko. Realizace takového nadregionálního projektu je v kompetenci Středočeského kraje. Na náš požadavek na zahájení přípravy stavby zatím nikdo nereagoval. Určitě ale budeme znovu iniciovat jednání v této věci.

Rehabilitace na pojišťovnu v Týnci

Dalšího fyzioterapeuta, který by byl ochotný v Týnci napravovat naše záda a byl placený ze zdravotního pojištění, se nám sehnat nepovedlo. Zařídili jsme ale SENIOR TAXI, které Vás může odvézt do nového rehabilitačního centra v areálu benešovské nemocnice. Více si o SENIOR TAXI přečtete zde: SENIOR TAXI


Obrázek -

Více akcí pro teenagery

Chystáme kulatý stůl pro teenagery, kde by zástupci mladých měli říct, co jim ve městě chybí. Setkání uskutečníme hned, jak to epidemická situace dovolí.

Rekultivace rybníků

Rekultivace rybníku v Peceradech je dokončená. Rybník v Podělusích však má více majitelů, se kterými se nepodařilo dohodnout na řešení vlastnických vztahů. Město tak nemůže žádat o dotaci na úpravu rybníku, který není jeho majetkem. Podobná situace je i u dalších rybníků v městských částech na území Týnce.

Náměstí z Pěší ulice

Zpracovali jsme filozoficko – architektonickou studii, která řeší centrum Týnce na pravém břehu řeky. Najdete ji na stránkách města: Dokumety rozvoje města

Vzhledem k rozsahu navrhovaných úprav směřujeme k vyhlášení architektonické soutěže na řešení lokality centra (ulice Družstevní a Komenského), kde návrhy těchto studií budou veřejně projednány. Budete tak moci rozhodnout, jak naše město bude v budoucnu vypadat.

Zpřístupnění všech hřišť pro veřejnost

Všechna hřiště na území města jsou veřejnosti přístupná. Rozvrh najdete na: Rozvrh sportovišť.

Správcem hřiště v ZŠ Komenského je Zdeněk Čech a Miloš Vejvoda, tel: 774 616 806.

Správcem sokolovny ve Zbořeném Kostelci je Pavel Škrabal, tel: 607621152.

Správcem hřiště na Farském kopci je Buchtová Jiřina, tel.: 775 566 840.


Obrázek -

TOP 10 2021

Práce na projektech je náročná, ale vzhledem k tomu, že jde o přání obyvatel Týnce, jak zvelebit naše město, tak jde o práci, která má smysl. A to je potěšující i povzbuzující zároveň. Proto i v letošním roce chystáme setkání s Vámi. U kulatých stolů znovu vybereme priority, které nám pomohou dál rozvíjet naše město ku prospěchu nás všech. Těšíme se v září na shledanou.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru