Poplatek za odpad jsme museli zvýšit

Obrázek -

Od ledna začal v České republice platit nový odpadový zákon. Počítá s ukončením skládkování až v roce 2030, avšak už nyní zvyšuje poplatky za skládkování. Obce má motivovat k vyšší míře třídění.

Město Týnec nad Sázavou proto muselo přistoupit k zvýšení ceny poplatku za likvidaci odpadu. Od 1. 1. 2021 je výše poplatku 950Kč na osobu a rok. Úprava ceny byla nutná především z důvodu nárůstu externích nákladů na sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a tříděných komodit, které město nemůže ovlivnit. Narůstá množství všech druhů odpadů, narůstají poplatky za jeho likvidaci, a to i u papíru a plastu. Jedním z důvodů je i epidemie nemoci covid-19, díky které vzrostlo množství komunálního odpadu, jejž lidé při karanténě vyprodukují, a také menší zájem odběratelů po vytříděném odpadu. Zvýšené náklady za odvoz odpadů jdou do milionů. Navýšení činí cca 21Kč na osobu měsíčně.

Abychom nemuseli cenu za odpad dál navyšovat, je nutné produkci odpadu co nejvíce snížit a třídit, jak nejlépe to jde. Jen tak se nám podaří poplatky dál nezvyšovat.


Platba za vodu

Zvýšení se dotklo i ceny vody. Od 1. 1. 2021 o 3,80Kč na kubík. To je u průměrné spotřeby cca 9Kč na osobu a měsíc. Výnos z navýšení bude použitý na nutnou obnovu vodovodní infrastruktury.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru