Rozpočet Týnce nad Sázavou na rok 2021

Obrázek -

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2021. V tomto rozpočtu jsou na významné opravy či investice plánovány výdaje ve výši 47,5 mil Kč. Zároveň budou čerpány dotace ve výši 14,6 mil Kč. Provozní přebytek rozpočtu ve výši 13,5 mil Kč tvoří dostatečné zdroje pro splátky úvěrů včetně úroků ve výši 6,6 mil Kč i realizaci plánovaných záměrů na zvelebení našeho města.

Rozpočet je sestaven jako schodkový. Na vyrovnání schodku jsou použity přebytky minulých období ve výši 17,7 mil Kč. Důvodem významného schodku jsou především 2 velké projekty - chodník Podělusy a hasičská cisterna - na které jsou poskytnuty dotace a uzavřeny smlouvy o dílo. Celkové náklady jsou 26,4 mil. Spoluúčast města je 14,7 mil Kč.

Významné akce v rozpočtu města

• Adaptační strategie – strategický dokument – jak hospodařit s povrchovou vodou (dotace Norské fondy)

• Chodník Podělusy 1 – chodník do obce (dotace Státní fond dopravní infrastruktury)

• Chodník Podělusy 2 – chodník v obci (dotace Posázaví)

• Nábřeží Sázava – úprava břehu v Náklí – stezka s vyhlídkou (dotace Ministerstvo pro místní rozvoj)

• Nová cisterna pro hasiče v Peceradech (dotace Ministerstvo vnitra)

• Dopravní hřiště u MŠ (participace Středočeský kraj)

• Opravy a obnova prvků na dětských hřištích – Čakovice, Kozlovice, Kněžina

• Hřbitovy – oprava zdí, plotů, společný hrob, kolumbárium

• Úprava stání na kontejnery – dlažba, oplocení – budování dalších ohrad

• Zavádění postupů dle pravidel MA21 – participativní rozpočet, osvětové a preventivní akce (den země, den pohybu a zdraví, kurz řidičů, kurz sebeobrany,…)

• ZŠ Komenského – větrání, stínění, chlazení – projektová dokumentace, příprava žádosti o dotaci

• Rekonstrukce obřadní místnosti na MěÚ (svatební) – projektová dokumentace a mnoho dalších drobností…

Další akce budou do rozpočtu města zařazeny v únoru, kdy zastupitelstvo projedná změnu rozpočtu a budou známé zůstatky z minulých let. O průběhu jednotlivých akcí financovaných z rozpočtu města Vás budeme průběžně informovat. Jednotlivé výdaje rozpočtu můžete sledovat na internetových stránkách města v Rozklikávacím rozpočtu a vývoj rozpočtu je zobrazen v aplikaci MONITOR na portálu Ministerstva financí.


Obrázek -

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru