Obědy pro děti zdarma

Obrázek -

Škola získala podporu z nadace Women for Women – obědy pro děti zdarma. Cílem projektu je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

Nadace zásadně neposkytuje finanční příspěvek přímo rodinám dětí, jejími partnery pro realizaci projektu jsou základní školy, popř. školní jídelny, které jsou samostatné příspěvkové organizace. Na webových stránkách společnosti www. women-for-women.cz, je výslovně uvedeno: „Chráníme identitu dětí zařazených do projektu. Anonymita jejich údajů je zaručena, zásadně nezveřejňujeme jména dětí a rodin, zařazených do projektu. Škola, do které dítě dochází, samozřejmě ví, o koho se jedná, ale dodržuje pravidla a diskrétnost při vyřízení příspěvků a zajištění obědů. V tomto je projekt velice křehký.

Díky dotaci z tohoto programu bude mít 25 týneckých dětí ze sociálně slabých rodin po celý školní rok 2020/2021 zaplacené obědy. Jde o dětí, které by jinak do školní jídelny nechodily, protože jejich rodiče prostě na obědy nemají.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru