Obrázek -

Plán zdraví a kvality života města Týnec nad Sázavou


Vyjádřete své názory, připomínky a podněty k aktivitám Plánu zdraví a kvality života města Týnec nad Sázavou

Zdravé město Týnec nad Sázavou, přesněji řečeno jeho samospráva a další složky veřejného sektoru, se snaží zdravý a spokojený život obyvatel pozitivně ovlivňovat. Jednou z důležitých aktivit je zpracování dokumentu Plán zdraví a kvality života města Týnec nad Sázavou, který se zabývá strategickým plánováním města v oblasti ochrany a podpory zdraví jeho obyvatel. Jde o konkrétní plán postupu města při vytváření a zlepšování podmínek pro zdraví a životní pohodu obyvatel a zároveň osvěty v oblasti zdravého životního stylu. Uskutečnění plánovaných opatření a aktivit by nebylo možné bez úzké spolupráce města s dalšími subjekty (příspěvkové organizace, spolky, mikroregion, místní podnikatelé atp.)

Pojďte nám s tím pomoci

Rádi bychom vás, vážení spoluobčané, přizvali ke spolupráci při utváření tohoto dokumentu. Předkládáme vám k vyjádření návrh základní struktury zdravotního plánu, sestávající z pěti prioritních oblastí Zdraví dětí a mládeže, Zdravé stárnutí, Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy, Zdravější životní styl a Snížení škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem. Tyto hlavní oblasti se dále dělí na cíle, a konkrétní opatření a aktivity. Viz přiložený přehled. Které tři cíle zdravotního plánu považujete za nejvýznamnější z vašeho pohledu? Označte je jako prioritní. Chybí vám naopak nějaká aktivita nebo opatření, které by vedlo k naplnění hlavních oblastí zdravotního plánu a doporučili byste je doplnit? Podmínkou je však, aby realizace nově navržené aktivity byla v silách města, ať finančně tak personálně.

Váš názor je důležitý

Vaše názory vepište do připraveného dotazníku, který zasílejte na kontaktní e-mail: vrbicka@mestotynec.cz nebo ho vytištěný předejte na podatelnu Městského úřadu Týnec nad Sázavou, nejpozději 30.09.2020.

Děkujeme za Vaši spolupráci.

Obrázek -

Přehled aktivit plánu zdraví

Dotazník Plán zdraví


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru