Výběrové řízení - asistent/ka vedoucího Odboru výstavby

Tajemník Městského úřadu Týnec nad Sázavou vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pracovního místa úředníka-úřednice územního samosprávného celku na pozici asistent/ka vedoucího Odboru výstavby (na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou)

Předpoklady:

 • státní občanství České republiky (příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
 • věk nad 18 let
 • způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost) a bezúhonnost
 • znalost jednacího jazyka
 • vzdělání úplné střední
 • znalost práce na PC - Word, Excel
 • organizační předpoklady
 • ochota dále se vzdělávat
 • umění jednat s lidmi
 • psaní všema deseti výhodou
 • řidičský průkaz B výhodou

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu uchazeče (cizí státní příslušník číslo dokladu o povolení k pobytu)
 • číslo občanského průkazu
 • profesní životopis
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušník obdobný doklad)
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • datum a podpis uchazeče
 • číslo telefonu a e-mail

Co nabízíme:

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění
 • dobré pracovní prostředí
 • stabilitu a perspektivu v zaměstnání, možnost dalšího vzdělávání

Konečný termín pro podání přihlášek je 15.02.2023 do 11:00 hod.

Na obálku uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ASISTENT/KA VEDOUCÍHO ODBORU VÝSTAVBY - NEOTVÍRAT".

Přihlášky zasílejte písemně na adresu: Městský úřad Týnec nad Sázavou, k rukám Ing. Miloše Albla, tajemníka MěÚ, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou.

Vybraní uchazeči, kteří splní podmínky výběrového řízení, budou pozváni k osobním pohovorům dne 21.02.2023.

Předpokládaný nástup ihned nebo dle dohody.

Tajemník si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez udání důvodů, případně nevybrat žádného z uchazečů.


Kontakt:

Městský úřad Týnec nad Sázavou

Ing. Miloš Albl

tajemník

tel.: 317 701 612

e-mail: albl@mestotynec.cz


Městský úřad Týnec nad Sázavou

Miloslav Ctibor

vedoucí Odboru výstavby

tel.: 317 701 932

e-mail: ctibor@mestotynec.cz


Ing. Miloš Albl
tajemník

Týnec nad Sázavou 05.01.2023


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru