Nominujte významného občana do 20. srpna 2021

Obrázek - Ocenění významných občanů

V pátek 22. října 2021 od 17:00 hodin proběhne ocenění významných občanů města Týnce nad Sázavou a slavnostní ocenění dobrovolných dárců krve.

Město Týnec nad Sázavou vyzývá občany k podávání nominací na titul „významného občana“ města. Toto ocenění se letos bude udělovat již po dvacáté. Pokud znáte někoho, kdo se významně zasloužil o rozvoj města, ovlivnil život ve městě nebo se zapsal do historie města svou prací, nominujte ho. Své návrhy předávejte do podatelny Městského úřadu Týnec nad Sázavou do pátku 20. srpna 2021. Rada města návrhy projedná a předloží ke schválení zastupitelstvu. Návrh by měl obsahovat jméno a příjmení navrhovaného, obor, ve kterém působí, odůvodnění návrhu a kontakt na navrhovatele.

Dále vyzýváme dárce krve s trvalým bydlištěm v Týnci nad Sázavou a přilehlých částech, nové držitele stříbrné nebo zlaté Jánského plakety, a také držitele Zlatého kříže, aby se do konce září přihlásili s potvrzením o počtu odběrů z transfuzní stanice do podatelny městského úřadu. Rádi bychom Vás pozvali k veřejnému poděkování za Vaši pomoc nám všem.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru