Názory, dotazy a odpovědi 2018

21.03.2018

Prosím o sdělení, kde mohu nalézt vyhlášku o odpadech v rekreačních objektech na rok 2018 nebo o její zaslání v pdf. Nedaří se mi ji nalézt na stránkách úřadu.

Odpověď: Vyhlášku najdete na webových stránkách města Týnce nad Sázavou: www.mestotynec.cz25.03.2018

Byla uzavřena lávka u Jawy přes Sázavu. Mohla bych, prosím, získat nějaké informace, jak dlouho bude uzavřena, kdy začne oprava a tak dále.

Odpověď: Při pravidelné kontrole lávky u Jawy a posouzení jejího stavu statikem bylo v jednom místě zjištěno poškození stropních desek. Z toho důvodu byla na oba konce lávky umístěna upozornění na tento stav. Místo poškození je obehnáno bezpečnostní páskou. Při chůzi po lávce nehrozí nebezpečí propadu, z důvodu nerovností je vhodné dbát zvýšené opatrnosti. Oprava je plánována na duben. Stavba nové lávky se uskuteční v nejbližší možné době.26.03.2018

Dobrý den, neustále se řeší čistota města. Denně chodím já a další lidé cestou přes garáže, kde se nachází nepořádek, dokonce nedaleko garáže kde parkuje Městská policie. Ale tento nepořádek po lidech, kteří sem jezdí auty, se neřeší. Rád bych, aby se to také začalo řešit. Děkuji

Odpověď: Děkujeme za podnět, do prostoru budou instalovány fotopasti a městská policie bude provádět častější kontroly.04.04. 2018

Dobrý den, doslechl jsem se, že MěÚ Týnec n. S. opět začal provozovat fekální auto. Rád bych se dověděl nějaké podrobnosti, které bych mohl sdělit chatařům v osadě Na Potočině v Chrástu nad Sázavou při jarní schůzi. Důležitá je zejména cena, zda za jízdu nebo za m3.

Odpověď: VaK Týnec s.r.o. ani Městský úřad Týnec nad Sázavou nemá vozidlo takové velikosti, aby mohlo v chatové osadě zajistit vyvážení septiků. Vozy určené primárně k čištění kanalizace a potrubí mají větší rozměry, než přístupová cesta v osadě umožňuje. Doporučuji vyhledat služby soukromého dopravce s malým vozem typu V3S.04.04. 2018

Obracím se na vás s dotazem týkajícím se zavedení kanalizace a plnohodnotného vodovodu do chatové osady „Na Potočině“ v Chrástu nad Sázavou. Chtěla bych se zeptat, zda má město Týnec v plánu zavést do chatové osady plnohodnotný vodovod, který by umožnil rekreační objekty v této osadě využívat celoročně. V případě, že se nejedná o obecní vodovod, ráda bych se informovala, komu tato vodovodní soustava náleží a kde je tuto otázku vhodné řešit. Můj druhý dotaz směřuje na obecní kanalizaci. Pokud jsou mé informace správné, vede kanalizační potrubí vedle panelové cesty těsně pod chatami do obytných domů směrem ke Krhanicím a předpokládám, že většina, ne-li všechny, obytné domy v městské části Chrást nad Sázavou jsou na kanalizaci připojeny. Před několika lety jsme se dotazovali na možnost připojení chaty na kanalizaci a odpovědí nám byla možnost zřízení přípojky na vlastní náklady za astronomickou cenu. Ráda bych se tedy zeptala, jaké jsou konkrétní možnosti připojení naší chaty na obecní kanalizaci a jaké kroky jsou k tomu zapotřebí.

Odpověď: Je nám líto, že Vám nemůžeme dát pozitivnější zprávu. Město vodovod v osadě nevlastní a ani neprovozuje. To znamená, že Vás dotaz je nutné směřovat na vlastníka a provozovatele vodovodu. Tím je pravděpodobně chatová osada, respektive majitelé chat. Pokud se týká kanalizace, město nemá problém s připojením Vaší chaty. Přípojku si však i nadále musíte nechat zřídit na Vaše náklady.04.04.2018

Jak probíhají práce v řešení bezpečnější dopravy ve Zbořeném Kostelci? Kdo a podle jakého vzoru určil, že pro 6 trvale bydlících osob v nemovitosti postačuje nádoba(popelnice) 110 l. na týdenní svoz TKO?

Odpověď: O investičních akcích rozhoduje rada města. Akce, které se dočkají realizace v roce 2018, byly projednávány 26. března. Váš požadavek do nich zařazen nebyl. Náklady města na likvidaci odpadu jsou stanoveny podle počtu nádob. Výpočtem průměrně vyprodukovaného odpadu na osobu byl stanoven limit 6 osob na nádobu. V odůvodněných případech je možné 110 l nádobu na vlastní náklady vyměnit za 240 l nádobu. Požadavek na tuto výměnu je nutné projednat s tajemníkem města Ing. Milošem Alblem.28.06.2018

Dobrý den, proč se ve městě jezdí na chodnících na kole, motokole, u obchodního domu dokonce i na mopedech. Strážci pořádku nejsou vidět.

Odpověď: Děkujeme za podnět, předáme ho městské policii.28.06.2018

Ráda bych se zeptala, zda by bylo možné pořídit do našeho města kompostér, který by sloužil k vytřídění vhodného bioodpadu a na rozdíl od hnědých popelnic na bioodpad by později mohl být vzniklý kompost využit například ke hnojení městské zeleně. Nejen že by vzniklo velice cenné a kvalitní hnojivo, ale současně by odpadla nutnost vyvážet alespoň část bioodpadu.

Odpověď: Děkujeme za Váš podnět. Město o pořízení kompostéru, z důvodu neefektivnosti, neuvažuje.09.07.2018

V Týneckých listech XXVIII, 3, byl vložen půlený list A 4 s archivními fotografiemi Týnce - ty byly očíslovány (1 - 50), ale nepodařilo se mi k nim nalézt příslušnou legendu. Můžete mi, prosím, v tomto býti nápomocni? Obdobně je na titulní straně téhož zmínka o smlouvě o dílo s firmou Laros spol. s r. o. na rekonstrukci vodovodního řadu v Chrástu - ul. U Studánky; i když jsem název zadal do Mapy CZ i Google Earth, takovou adresu tyto vyhledávače neznají! Můžete mi, prosím, popsat, kde se výše zmíněná ulice nachází?

Odpověď: Rekonstrukce vodovodního řadu bude probíhat v lokalitě u studánky v nové zástavbě. Ulice v Chrástu nad Sázavou, v nové zástavbě, pojmenovány nejsou. Čísla u fotografií v Týneckých listech slouží pouze pro jejich očíslování a následné přiřazení fotografií od Vás čtenářů pro porovnání současnosti a minulosti.25.07.2018

Dobrý den, můžu se zeptat. kdo se stará o lesík na Kněžině? Do padlého stromu, který tam leží od loňského podzimu se dal kůrovec, byla by škoda, kdyby se rozšířil.

Odpověď: Děkujeme za Váš podnět. Pravděpodobně se jedná o les Římskokatolické církve. Vaši informaci předáme.25.07.2018

Dobrý den, v případě, že jsem majitelkou nemovitosti v Týnci nad Sázavou, ale nemám zde trvalé bydliště. Platím každý rok odpady, mám nárok na likvidaci věcí zdarma ve sběrném dvoře?

Odpověď: Dle platného ceníku sběrného místa Technických služeb Týnec s.r.o. platí: 1. Pro obyvatele města Týnec nad Sázavou a jeho místních částí je předání nadměrného odpadu do sběrného místa Brodce zdarma v množství obvyklé produkce odpadů jedné domácnosti. Nadlimitní množství odpadů bude zpoplatněno dle platného ceníku sběrného místa Technických služeb Týnec s.r.o. 2. Podnikatelé, firmy a ostatní občané jsou zpoplatněni dle platného ceníku sběrného místa Technických služeb Týnec s.r.o. Výše uvedené je rovněž na webových stránkách TS Týnec v kategorii Sběrné místo.06.08.2018

Dobrý den, považuji za perfektní práci - přistavění nádob na plast před dům Chrást n/S 240, ale nepochopila jsem způsob umístění nádoby na plast, která je napasovaná ode zdi ke zdi a nelze ji otevřít? Dále bych se ráda zeptala, proč místo skla, nebyla přistavěna nádoba na papír?

Odpověď: Kontejnery na odpad budou umístěny tak, aby k nim byl snadnější přístup. Kontejner na papír zatím, prosím, využívejte u sousedního domu čp 239. Je objednán.21.08.2018

Dobrý den, chtěla jsem moc pochválit, jak úžasné je vaše městečko, ale hlavně vyjádřit údiv nad čistotou vašich veřejných toalet. Bohužel málo kde veřejné WC vůbec mají, opravdu klobouk dolů. Jen tak dál s pozdravem Květa Švarcová

Odpověď: Děkujeme za pochvalu, velmi nás těší.13.09.2018

Dobry den, chtěla bych jen vyjádřit své zděšení nad konáním technických služeb! 4 měsíce neprší, město je vyprahlé jako poušť po zelené trávě ani památky a sotva dvakrát zaprší, tráva se zazelená a pánové vyrazí se sekačkami zničit co vzniklo!!! V celém městě mimo účelně vysázené zeleně nekvete ani kytka!!!! Včely a motýli nemají šanci se snad mimo pěší zónu nakrmit a o životě hmyzu ani nemluvě!!!! Pokud pánové z Technických služeb nemají co dělat, určitě se najde spousta odpadku po sídlišti a okolí ke sběru, ne jen v centru města kde se o to stara pan Kular! Ale abych si pouze nestěžovala, chci pochválit místa pro popelnice na třídění odpadu, i když lepší cesta by podle mého byla lidi podpořit v nevytváření odpadu! Zároveň bych podotkla, že dle mého názoru je třeba více kontejnerů na bio odpad. Myslím, že prodavačky od Vlasáka by klidně mohly zkažené ovoce a zeleninu házet tam!

Odpověď: Technické služby trávu nesekaly, pouze odstraňovaly plevelnaté stvoly, které i za sucha dorostly. Hlavním důvodem tohoto kroku je právě to, aby nová tráva po dlouhotrvajícím období sucha mohla vyrůst. Za podnět k navýšení počtu popelnic děkujeme a velmi oceňujeme Vaši snahu o to, aby byl Týnec hezčí a čistší.08.10.2018

Chci vás požádat o sestříhání živého plotu ul.1 máje,souběžná se silnicí na Krusičany. Porost zasahuje do vozovky a jezdí se po chodníku.

Odpověď: Děkujeme za podnět. Zajištěno.09.10.2018

Měla bych dotaz či prosbu, zda by nešly udělat místo zatravněné plochy u mateřské školky (spíše naproti u rodinného domu č.p.402)šikmá parkovací místa, aby se sem vešlo více aut pro rodiče, s vyšším šikmým nájezdem kvůli proudění vody z lesa při vydatných deštích a možností volného stání aut přes den a noc.

Odpověď: Děkujeme za podnět. Možnosti zřízení parkoviště prověříme.12.10.2018

Vážení, reaguji na článek STROMY SVOBODY 1918-2018, který jste uvedli na vašich stránkách města Týnce n.S. V naší obci Pecerady rostou dvě lípy v těsné blízkosti kapličky, postavené v r.1903. Lípy byly pravděpodobně vysazeny ve stejné době - záznam o tom nebyl nikde nalezen (možná je uložen pod kořeny, jak se tehdy dělávalo). Během posledních pár suchých let lípy očividně chřadnou. V loňském roce jim byla odřezána značná část větví, které už ani neměly sílu dostatečně olistit a z lip se stala smutná torza. Ptám se, zda by bylo reálné obě lípy odstranit a místo nich tam u příležitosti letošního stoletého výročí zasadit lípu novou - LÍPU PRO PECERADY ?

Odpověď: Dobrý večer, podle názoru dendrologa, je pravděpodobné, že za špatný stav stromů velkou měrou může letošní sucho. Podle něj by bylo vhodnější dát stromům ještě šanci a k jejich pokácení přistoupit až pokud se ani v příštím, a doufejme srážkově příhodnějším roce, jejich stav nezlepší.19.11.2018

Dobrý den, mám dotaz. Z ulice Krusičanská odbočují 3 prašné cesty. V létě si užíváme prachu, na podzim a v zimě bláta a louží.Je to asi jedna z posledních rarit města Týnec nad Sázavou. Uvažuje se taky o jejich rekonstrukci? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Dobrý den, děkujeme za podnět. O stavu této komunikace víme, její rekonstrukce je v plánu ve výhledu dvou let.20.11.2018

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou téměř celé Podělusy bez vody a naplánovaná uzavírka dosti komplikuje dovoz alespoň přiměřeného množství vody, rád bych se zeptal, ve kterých dnech bude přistavena cisterna na náves. V případě, že se z ničím takovým nepočítá, by bylo dobré dát výjimku na dovoz alespoň ve večerních hodinách, kdy se stejně na komunikaci nepracuje.

Odpověď: Dobrý den, zásobování Podělus pitnou vodou cisternou je zajištěno i po dobu uzavírky. Dny, kdy bude cisterna přistavena, upřesníme po konzultaci s VaK Týnec.10.12.2018

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, kdo uklízí a jak často veřejné záchody u obchodního domu v Týnci nad Sázavou. Je tam špína,myslím že jsou odpudivé. Děkuji

Odpověď: Vážená paní, děkujeme za podnět. Popisovanou situaci, která vznikla onemocněním obsluhy, jsme napravili a toalety by už měly být v pořádku.13.12.2018

Děkujeme za vysekání keřů zasahujících do cyklostezky 19D v Chrástu nad Sázavou dne 10.12.2018 na pozemku č. parcely 4283/1 - vedoucí od místního transformátoru (tzv. Na Průhonu) ke Krhanicím (tzv. k bývalému smetišti, neboli jinak nazývanou Umrlčí cestu). Zlepšila se tím průjezdnost cyklostezky.

Odpověď: Vážení, děkujeme za pochvalu. Velmi nás těší.
kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru