Názory, dotazy a odpovědi 2017

12.01.2017

Dobrý den, poprosím o info, kdy bude zpřístupněna silnice přes Čakovice do Kamenice. Velice děkuji za odpověď.

Odpověď: Uzavírka komunikace mezi obcí Čakovice a Kamenice potrvá do 31. května 2017.16.01.2017

Prosím o sdělení majitele silnice č. 106 v úseku Týnec nad Sázavou - Krhanice, který je odpovědný za technický stav komunikace.

Odpověď: Silnice do Krhanic je ve správě Středočeského kraje, tudíž její oprava nespadá do kompetence města. Se svým dotazem se, prosím, obraťte přímo na Krajskou správu a údržbu silnic, případně na cestmistra pro oblast Benešova pana Pošvece - tel. +420 724168679.17.01.2017

Od začátku roku 2015 jsou města a obce povinny umožnit obyvatelům separované třídění kovů. Tedy i hliníku. Mohu se zeptat, kde v Týnci se dají kovy vrátit k recyklaci?

Odpověď: Kovy můžete odevzdat v týneckých sběrných surovinách nebo ve sběrném dvoře Technických služeb Týnec s.r.o.08.02.2017

Mám k Vám dotaz týkající se vybudování obslužné komunikace v lokalitě Chrást n/S k pozemkům parc.č. 3947/7 a 3947/8 v kat.území Týnec nad Sázavou /Chrást nad Sázavou/. Vzhledem k tomu, že je obec majitelem pozemků, sloužících jako obslužná komunikace k těmto pozemkům, se chci zeptat v jakém stavu je eventuální vybudování této komunikace. Bylo to již projednáno zastupitelstvem? Je nějaký termín, do kdy tato komunikace bude hotová?

Odpověď: Město připravuje územní rozhodnutí pro vybudování komunikace v lokalitě nad garážemi směrem k panelce. Následně, po jeho dokončení, předpokládáme projednávání stavebního povolení. Nejedná se však o jednoduchou záležitost, a to vzhledem k tomu, že všechny pozemky dotčené stavbou nejsou v majetku města. Někteří vlastníci už nežijí a ještě stále probíhá dědické řízení. To znamená, že dokud majetkové vztahy nebudou vyřešeny, nejsme ani my schopni projednat stavební povolení. Navíc někteří další vlastníci zatím nejsou ochotni dát nám souhlas s umístěním stavby. Doufáme, že se nám je podaří přesvědčit. Dokud však nebude územní rozhodnutí a stavební povolení, nemá smysl se bavit o samotné stavbě cesty. Kromě toho očekáváme, protože město nemá žádné stavební pozemky v dané lokalitě, že vlastnici okolních pozemků by měli být investorem. Město nemá zájem financovat stavbu komunikace, očekáváme to od vlastníků okolních pozemků. Vzhledem k tomu, že celá záležitost se řeší již více než deset let a stále není jasné, jak to dopadne, může se stát, že bude projekt zastaven.29.03.2017

Dobrý den, při čtení posledního vydání Týneckých listů jsem hledala nějakou informaci o tom, kdy se začne budovat či opravovat autobusové, potažmo vlakové nádraží, či spíše prašný prostor před ním. Když jsme se při rekonstrukci železniční stanice divili, proč je východ z nádraží prakticky "do nikam", bylo nám řečeno, že v dohledné době se bude budovat společný dopravní terminál. Plánů co se bude dělat, jsem v listech našla spoustu, o nádraží ani zmínka. Děkuji předem za info.

Odpověď: Autobusové nádraží bude financováno z dotace z programu ITI, což je podmnožina IROPU. V tuto chvíli je vyhlášena předběžná výzva na záměry a město Týnec nad Sázavou se jí účastní. Pokud vše dobře dopadne, v květnu podáme samotnou žádost o dotaci a na podzim bychom měli získat rozhodnutí o přidělení dotace. V případě přidělení dotace vypíšeme výběrové řízení a následně teprve můžeme zahájit stavbu. Následně nejpozději na jaře roku 2018 bychom stavbu zahájili.16.04.2017

Rád bych se zeptal na několik věcí. Proč nejsou v Týnci parkovací hodiny? Proč nejsou po městě placené parkovací zóny pro místní - jestli chce někdo parkovat před domem, ať si připlatí. Další věc je parkování na trávnících a chodnících - kde je Městská policie? Další věc je parkování kamiónů na autobusovém nádraží. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď: Ve městě není jiná alternativa k parkování před domem vzhledem k absenci parkovacího domu nebo odstavné plochy. Není proto možné zřídit zde placené zóny nebo placená parkovací místa podobně jako v Benešově. Parkování na trávnících a chodnících městská policie sleduje. Bohužel, není v jejích možnostech vždy viníka přistihnout. Pokud sám vidíte, že někdo parkuje na chodníku, volejte městskou polici - 606 393 382. Případně nám pošlete fotografii vozidla. S majitelem zahájíme řízení. V případě opakování tohoto přestupku mu bude udělena pokuta. Parkující kamióny na autobusovém nádraží, stejně jako placené zóny, nedokážeme v tuto chvíli vyřešit jiným způsobem. Nemáme, jak už bylo uvedeno výše, odstavné plochy.03.05.2017

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně silnice z Týnce do Krhanic. Je nějaký výhledový plán, kdy se bude opravovat? Je to tankodrom a ne silnice. Děkuji za info

Odpověď: Dle sdělení Krajské správy a údržby silnic je rekonstrukce komunikace, jejímž vlastníkem je Středočeský kraj, v zásobníku akcí KSÚS na celkovou opravu. Bohužel zatím tato akce nebyla vybraná k realizaci.15.05.2017

Na příjezdové cestě jsou asi už půl roku velké a hluboké výmoly. Bylo by možné je opravit? Souřadnice výmolů: 49.848018856, 14.552115103, křížení pč. 3871 a pč. 312/44. Výmoly jsou ovšem pouze na komunikaci pč. 3871, ve vlastnictví Týnce nad Sázavou.

Odpověď: Oprava komunikace pč. 3871 je zadána Technickým službám Týnec s.r.o. Proběhne postupně během května a června. Komunikace na pozemku 312/44 je majetkem obce Krhanice.22.05.2017

Dobrý den, můžete mi, prosím, odpovědět, proč při obnově osvětlení v Jílovské ulici jsou světla opět umístěna tak, jak byla původní? Sice budeme mít perfektně nasvětlené koruny lip, už ted je vidět z lampy jen část stojanu, zbytek je v listech, ale na cyklostezce bude zase tma? V Týneckých listech je: Během května proběhne výměna stožárů v Jílovské ulici od křižovatky s Příčnou až ke sběrně. Při této výměně budou doplněna svítidla pro osvětlení nové cyklostezky. Takže přibydou ještě další světla na stezku, nebo už to zůstane takhle?

Odpověď: Pozice některých lamp byla posunuta tak, aby svítidla byla mimo koruny stromů. Protože stromoví je v části ulice velmi husté, nešlo se mu vyhnout na 100%. Na stožáry budou instalována ještě nová svítidla otočená k cyklostezce, takže cyklostezka bude vyhovujícím způsobem osvětlena.07.06.2017

Vážený pane starosto, mám k Vám dotaz, zda máte v plánu opravu komunikace od Pecerad na Větrov. Komunikace je ve velmi žalostném stavu, jsou tam po zimě výtluky v průměru 25 až 30cm hluboké.Ještě jedna zima a komunikace nebude sjízdná.

Odpověď: Děkujeme za podnět. Oprava komunikace byla zadána Technickým službám Týnec s.r.o.21.08.2017

Dovoluji si v příloze zaslat pár postřehů z Pecerad.

24.08.2017

Dobrý den, nevím, zda můj dopis tak rychle zapůsobil, ale dějí se, respektive děly se věci. Včera projel naší ulicí zametací vůz a dnes od rána parta silničářů vyspravovala nejen všechny praskliny a nedodělky z předchozí akce, ale opravovala i větší prohlubně. Takže maximální spokojenost. Na silnici jsem se nebyl podívat, ale předpokládám, díky hemžení silničářů, že i kritizované hromady zmizely také. Přeji Vám hezký den a dovolím si poděkovat za všechny "hudrající" Peceraďáky.28.08.2017

Prosím o informaci, kdy bude další zasedání zastupitelstva? Potřebovala bych schválit projektovou dokumentaci k el.přípojce na Větrově (Pecerady). Jsem domluvena s firmou, na základě smlouvy s ČEZem, že by bylo možné podat žádost na podatelně. Ráda bych to stihla v nejbližším možném termínu, abychom mohli co nejdříve podat žádost o stavební povolení

Odpověď: Dobrý den, jednání zastupitelstva se uskuteční 18. září.24.08.2017

Dobrý den, měla bych dotaz. Občas bývá před obchodním domem Hruška stánek s prodejem knih. Chtěla bych se zeptat jestli nevíte, kdy tam bude a jestli tam bývá nějak pravidelně? Děkuji za odpověď, nevím na koho jiného se s touto otázkou obrátit. Pěkný den

Odpověď: Prodej knih probíhá na pozemku majitele obchodního domu. Se svým dotazem se obraťte na něj. Hezký den30.08.2017

Rád bych se zeptal, zda by bylo možné v naší ulici, na silnici, vymezit dopravní značkou vyhraženého parkování jedno parkovací místo pro mé auto a co vše pro to musím, a kde učinit, a jaké by byly poplatky.

Odpověď: Vážený pane, město Týnec nad Sázavou vyhrazená místa pro parkování, kromě několika vyhrazených míst pro parkování vozů zdravotně postižených občanů, nemá a ani v budoucnu se zavedením těchto míst nepočítá.07.09.2017

Bydlime v Chrástu na sidlišti, je tu věčný "boj" ohledně popelnic. Mohl by, prosím, někdo z úřadu napsat prohlášení o tom, jak to je a není?

Odpověď: V sídlišti Chrást má každá bytovka svůj vlastní kontejner, nebo jej mají dvě bytovky dohromady. Tudíž každý byt si vynáší svůj směsný odpad do kontejneru své příslušné bytovky. Diblík-TS Týnec13.09.2017

Dobrý den, měli bychom na Vás dotaz. Víme, že nejsme jediní, kteří si stěžují na stav vozovky, ale při výkopových pracích na křižovatce ul. Benešovská a ul. Farská se asfalt okolo kanálů a výmolů po těžké technice vylámal. Jeden kanál máme před nájezdem k domu a vychází akorát při zatáčení na kolo u auta, takže čekáme, že si jednou kolo zničíme. Když se dělal povrch na panelce k řadovkám, těšili jsme se, že už nebudeme jezdit po tankodromu. Bohužel na vrchní část ul.Farská asi nezbylo, a protože se nedalo po povrchu jezdit, aniž bychom neurazili kolo, před pár lety jsme koupili asfalt a některé díry na vlastní náklady opravili. Již rok máme v ulici výrobnu na dorty a zákazníci mají docela problém přejet s dortem na konec ulice, aniž by se dortu něco stalo. Tak bychom se rádi zeptali, zda je nějaké řešení.

Odpověď: Děkujeme za podnět. Opravu jsme zadali Technickým službám.25.09.2017

Bydlíme v obci Krusičany č.p. 36, což je hned první dům od příjezdu z Týnce za cedulí Krusičany. Tento příjezd je dlouhá rovina, kde každý den jezdí vysokou rychlostí auta/motorky, mají to jako takovou rozjezdovou trať a absolutně nerespektují 50 km/hod. Vzhledem k tomu, že máme malé děti + spoustu další malých dětí a dalších osob chodí na blízkou autobusovou zastávku a pohybují se v blízkosti této rovinky, bychom vás chtěli požádat o instalaci zpomalovacího pruhu k ceduli Krusičany, než se stane nějaké neštěstí. Již několikrát jsme také volali PČR, kdy naposledy nějaké Porsche realizovalo zkoušky startu přímo od autobusové zastávky na Týnec.

Odpověď: Je nám velice líto, ale správce komunikace, PČR i silničně správní úřad se k umístění příčných prahů na komunikaci tohoto typu staví zamítavě. Městská policie dostala pokyn k častějším kontrolám.27.09.2017

Potřeboval bych od vás vědět, jaké jsou vyhlídky ohledně budování obecního vodovodu ve Zbořeném Kostelci, abychom případně začali včas řešit vlastní vrt. Nejsem si ale jist, zda se situace s nedostatkem vody nebude opakovat za pár let znovu, až bude v obci stovka vrtů.

Odpověď: Výstavba veřejného vodovodu v Kostelci a v Peceradech je v přípravě. V současné době probíhá změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a příprava výběrového řízení na dodavatele dokumentace. K zahájení realizace akce dojde nejdříve za dva roky, k dokončení do 5 let.03.10.2017

Dobrý den, chci se jen zeptat co se stalo s dětským hřištěm v Chrástě nad Sázavou ( osada). Při vycházce s dcerou, která se chtěla na hřišti zastavit, jsme zjistili, že tam není ani klouzačka ani houpačky.

Odpověď: Dětské hřiště v Chrástu – osadě bylo odstraněno, protože nevyhovělo revizi a tudíž nesplňovalo požadovanou bezpečnost. Pískoviště i herní prvky byly natolik shnilé, že oprava by byla velice nákladná a zřejmě bychom se nevyhnuli dalším opravám v roce 2018. Proto nejlevnější a nejbezpečnější varianta bylo vše demontovat, aby nedošlo k úrazu dětí hrajících si na nevyhovujících herních prvcích. Nové herní prvky už jsou ve výrobě a hřiště bude přemístěno ke kostelu.05.10.2017

Kdy bude opravena silnice Týnec-Podělusy? Zatím připomíná tankodrom!

Odpověď: Silnice do Podělus je ve správě Středočeského kraje, tudíž její oprava nespadá do kompetence města. Se svým dotazem se, prosím, obraťte přímo na Krajskou správu a údržbu silnic, případně na cestmistra pro oblast Benešova.16.10.2017

Je možné ostříhat stromořadí - ulice 1.máje a souběžná Krusičanská?

Odpověď: Děkujeme za upozornění. Práce byly zadány.10.11.2017

Mám doma starou rozbitou sedací soupravu. Chtěla bych se jí zbavit, ale jak? Nemám auto ani nikoho, kdo by mi jí odvezl. Poradíte mi, co mám dělat - třeba spálit za barákem. Děkuji

Odpověď: Kontaktujte Technické služby Týnec nad Sázavou, které se o odvoz postarají. Služba je placená.
kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru