Názory, dotazy a odpovědi 201604. 01. 2016

Dovolte, abych napsala pár řádků k Týnci, přestože bydlím v Karlových Varech. Do Týnce jezdím spoustu let, protože tam mám bezva příbuzenstvo. Tudíž vidím, jakými změnami město prochází. Moc se mi líbí, že je tam mnoho zeleně, krásná pěší zóna a nyní ještě nové, veřejné záchody. Těmi se Karlovy Vary pochlubit nemohou, přestože jsme světově proslulé lázně, konají se tu každoročně filmové festivaly, jezdí sem spousta cizinců. Záchody jsou ve Varech dost velký problém i pro místní. Proto bych chtěla apelovat na lidi v Týnci, aby si toho vážili a udržovali si je v čistotě. Přeji mnoho dalších úspěchů a pozitivních změn.

Odpověď:

Děkujeme za pochvalu, velmi nás těší.05. 01. 2016

Na koho se mohu obrátit ohledně přemnožení divokých prasat, v Čakovicích ničí nejenom naši zahradu - od loňského roku již poněkolikáté, ale i zahrady našich sousedů vypadají tak, že bychom mohli začít sázet brambory. Zdržují se nejvíce okolo tzv. Hůrky. Odstřel je povolený, byl nějaký vůbec i v Čakovicích??? Děkuji za podání zprávy

Odpověď:

Je nám velice líto, že Vám přemnožená zvěř způsobuje problémy. Město však nemá kompetence k vyřešení tohoto problému. Správce polesí je Ing. Šusta Pavel, tel. 724 523 385, e-mail: susta.lz6@lesycr.cz. Snad Vám pomůže.10. 01. 2016

Myslím si, že zvýšení poplatku za odvoz komunálního odpadu je demotivující signál pro ty, kteří odpad třídí. Třídit odpad nepřestaneme, ale město by se se mělo zamyslet a podívat se jinde, jak motivovat občany ke třídění odpadu a nikoliv paušálně zvyšovat poplatky.

Odpověď:

Děkujeme, že třídíte odpad. Příroda je nám vděčná. Město se snaží naučit občany třídit odpad například spoluprací se školkou a podporou aktivit, které děti hravou formou naučí třídit už od malička. Obyvatele Týnce by pak ke třídění měly motivovat barevné popelnice, které najdou téměř v každé ulici. Pokud máte nápad, jak občany ke třídění motivovat ještě více, budeme za něj rádi a určitě se jím budeme zabývat. Ochrana přírody je i naším cílem. Cena za likvidaci odpadu se od 1. ledna měsíčně zvýšila o 17 korun. To je přesto ročně o 300 korun méně, než nejvyšší zákonem stanovená hranice. Město do současné doby na likvidaci odpadu ročně doplácelo 2 711 983 Kč.19. 01. 2016

Mam stižnost na Technické služby na Brodcich. Kdy konečně vyřadíte z provozu starou Liazku? Pokud tento problem nezačne město řešit, obrátim se na hygienu, připadne na Ministerstvo životního prostředí.

Odpověď:

TS Týnec s.r.o o problému ví a snaží se najít řešení. Nyní zvažují investici do vybudování lapače a odvodu zplodin. Po stanovení cenové kalkulace se rozhodnou, zda se tato investice vůbec vyplatí, případně zda není na místě uvažovat o pořízení techniky nové.18. 02. 2016

Ve Zbořeném Kostelci se rozmohlo vykrádání rodinných domků. Mluvila jsem o tom s více rodinami a začínáme se tady docela bát. Je možné nějak zvýšit bezpečnost a ochranu majetků rodin Zbořeného Kostelce? Nějaké fotopasti, více obhlížení strážníků nebo tak něco? Děkuji.

Odpověď:

Je nám velice líto, že k takovým situacím dochází. Městská policie zvýší dohled, bude do Kostelce častěji zajíždět a kontrolovat pohyb v obci. Pomoc přislíbila i republiková policie. Snad by tedy mělo dojít k nápravě.26. 02. 2016

Chtěl bych se zeptat jak je možné, že u restaurace U Vrtišků je parkoviště pro zákazníky, kde si pan Vrtiška účtuje za 1 hodinu parkovaní. Má na to vůbec povolení? Děkuji za odpověď

Odpověď:

Parkoviště je ve vlastnictví majitelů restaurace. Prosím, se svým dotazem se obraťte na ně. Město nemá oprávnění se vyjadřovat k soukromému majetku.07. 03. 2016

Zajímalo by mne, zda se počítá s opravou křižovatky v Brodcích. Také by byl potřeba pořádný chodník, který by navazoval na krásnou cestu kolem Sázavy směrem k Jawě. Jinak děkujeme, že se v Týnci v poslední době změnilo tolik věcí k lepšímu a hezčímu. Jejej, ještě pořádné hodiny na pěší zóně by to chtělo :). Děkuji

Odpověď:

O nutnosti opravy křižovatky v Brodcích víme a už více než 10 let požadujeme po Středočeském kraji její opravu. Půjde o složitou rekonstrukci, která si vyžádá úplnou uzavírku do Kostelce. Zřejmě i z toho důvodu ji Středočeský kraj stále odkládá. Chodník, který bude navazovat na cestu od řeky k Jawě je ve stádiu projektu. V tomto roce by měla stavba získat stavební povolení a v příštím roce by mělo dojít k její realizaci. Hodiny na Pěší je opravdu dobrý nápad, požádáme architekta o jejich návrh. Moc děkujeme17. 03. 2016

Obracím se na Vás s prosbou o co nejrychlejší řešení problému výjezdu z vedlejší ulice na hlavní silnici ve Zb. Kostelci naproti hospodě "U Holubů". Výjezd je nepřehledný a tudíž i velice nebezpečný. Brzy začne turistická sezóna a díky lávce přes Sázavu se i několikanásobně zvýšila frekventovanost provozu silnice, tak doufám, že společnou cestou najdeme nějaké řešení, dříve než se stane nějaká nepříjemná událost. Moc Vám děkuji.

Odpověď:

Město na základě místního řešení objednalo dopravní zrcadlo. K jeho osazení by mělo dojít do 14 dnů. Díky lepší viditelnosti už tak nebezpečné situace, jaké popisujete ve svém dopise, snad nastávat nebudou.29. 03. 2016

Chtěl jsem požádat o odpověď na několik dotazů týkajících se nové lávky ve Zbořeném Kostelci: 1. Kdo tuto lávku spravuje? Na začátku lávky je kovové zábradlí tmavé barvy a v případě snížené viditelnosti, např. za špatných klimatických podmínek je toto zábradlí nebezpečné pro cyklisty neboť splývá s okolím a není proti navazujícímu dřevěnému zábradlí viditelné. Zároveň je uprostřed příjezdové cesty na lávku šedý betonový sloupek na kterém je vylepena zřejmě jen provizorní nereflexní výstražná páska a sloupek je pak také lehce přehlédnutelný. 2. Jakým způsobem, popřípadě s jakou četností se zajišťuje provádění úklidu lávky? Někteří obyvatelé Zbořeného Kostelce uvádějí, že v zimním období na lávce nebyl zajištěn úklid sněhu.

Odpověď:

Lávka je majetkem Středočeského kraje. Byla postavena dle odsouhlaseného projektu a takto na ní byl vydán kolaudační souhlas (bez závad). Za Středočeský kraj stavbu zajišťoval Mgr. Michal Francán, Odbor krajského investora, +420 727891162, francan@kr-s.cz. V případě dotazů je možné se obrátit na něj. Zimní a letní údržba lávky je zajišťována na základě smlouvy mezi městem Týnec nad Sázavou a Středočeským krajem. Město Týnec nad Sázavou údržbu provádí prostřednictvím Technických služeb Týnec. V plánu zimní údržby je most zařazen do 3. pořadí, režim C. Tzn. po zajištění sjízdnosti na komunikacích 1. a 2. pořadí, nejdéle však do 48 hodin. Lávka nesmí být ošetřována chemickým posypem, pouze ručně, výjimečně inertním posypem. V zimním období nebyly zaznamenány žádné stížnosti na údržbu. Pokud přesto uživatelé lávky zaregistrovali problémy s její schůdností, bylo by vhodné se bezprostředně poté obrátit na radnici nebo TS se žádostí o nápravu. Na jaře už tyto podněty nejsme schopni dořešit. Případné další informace podá Ing. Jaromír Diblík, ředitel TS, +420 777241039, diblik@tstynec.cz . Ještě doplním, že sloupek uprostřed lávky má především zamezit nájezdům neukázněných řidičů čtyřkolek. Pro lepší viditelnost byl opatřen reflexními prvky.06. 04. 2016.

Je hezké, že funguje další kamera, která monitoruje dění před úřadem. Nebylo by dobré mít také kameru, co monitoruje stav Sázavy jako jedné z týneckých dominant? (Na Bisportu dříve byla)

Odpověď:

Kamery ve městě jsou nainstalovány pro zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochranu majetku před nenechavci. V současné době máme po celém Týnci, včetně školního areálu, rozmístěno 12 monitorovacích zařízení. V dohledné době by měly přibýt ještě další na křižovatku u Lidlu. Kamera monitorující řeku je výborný nápad, zatím však nerealizovatelný. Důvodem je právě malá míra bezpečnostního rizika a vyšší finanční náročnost.06. 04. 2016

Rády bychom poprosili, zda je možné obnovit pískoviště, které se nachází mezi Družstevní ulicí a ulicí Na Hlinkách. Je zde mnoho dětí a rodičů, kteří by to ocenili, navíc stačí jen upravit povrch a dosypat písek. Děkujeme

Odpověď:

Oprava pískoviště už je zadaná Technickým službám. Ty ji zařadily do svého harmonogramu prací a dojde k ní v nejbližším možném termínu. Přesné datum Vám nejspíš sdělí Technické služby, telefonní číslo 317 701 238, e-mail. steinhubel@tstynec.cz.29. 06.2016

Přestože jsem příhlášen k Vaší sms informační službě, nebyl jsem informován o vypnutí el. proudu v Podělusích dne 28.6.2016 PROČ

Odpověď:

Dobrý den, jednalo se o neplánovanou poruchu. Všechny oficiálně hlášené odstávky elektrického proudu jsou zveřejněny na webu města a je zaslána SMS informace.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

09. 08. 2016

Dobrý den, ráda bych se zeptala zda ještě pořád počítáte s vybudováním kanalizace v Čakovicích a pokud ano, tak v jakém asi časovém horizontu? Děkuji za odpověď

Odpověď:

Děkujeme za Váš dotaz. V současné době probíhá zpracování studie na výstavbu kanalizace v Čakovicích. Její dokončení se předpokládá v tomto roce. Termín zahájení výstavby je závislý na vypsaných dotačních titulech v následujícím období.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. 08. 2016

Přeji dobrý den, nejsem žádný stěžovatel, spousta věcí mě nechává klidným, přesto mně některé věci vytočí. V ulici k Zeleným vratům asi před půl rokem dělníci vykopali díru, opravili ventil, díru zasypali hlínou na tu dali hrubší kámen a tím pro ně práce skončila. Auta teď rozhazují kamení po silnici a díra se prohlubuje. Vždy jsem si myslel, že oprava končí zaplatou z asfaltu, aby byla silnice jednolitá. Tady to asi neplatí. Ještě jedna věc my leží na mysli. Udělali jste krásnou lávku přes Sázavu pod hradem. Je velmi oblíbená a hojně navštěvovaná. Myslíte, že by pro Městskou policii byl těžký úkol najít to prase, které nechá během tří měsíců na mostě vyprázdnit svého koně a aniž by to s ním hlo pokračuje ve své jízdě. Vždyť těch lidí, kteří jezdí na koni nebude až tolik. Už tam ty koblihy zase leží od úterka. Děkuji vám a těším se na vaše vyjádření

Odpověď:

Děkujeme za Váš podnět. Opravy komunikací probíhají vždy za určitý časový úsek a najednou v celém městě. Hlavním důvodem je množství horké balené směsi, která se používá ke konečné úpravě. Dodává se v objemu několika kubíků. Protože je nutné naráz celou dodávku spotřebovat, komunikace se opravují, až když je více míst k opravě. Tolik k vysvětlení nedokončené opravy nerovnosti v ulici K Zeleným vratům. Koně na nové lávce také nevidíme rádi. Podnět jsme předali městské polici, která už přijala příslušná opatření.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. 08. 2016

Na základě dotazů našich občanů bychom rádi zjistili odpovědi na několik dotazů, týkajících se našeho města:

1. V prostoru naproti bývalé trafiky Bláhová a jinde po Týnci došlo k vytrhání zde zasazených keřů. Můžete nám prosím sdělit z jakého důvodu se tak stalo?

2. Při zajištění a uhrazení zdravotní péče našemu občanovy (oční operace) se toto prý setkalo s velkými komplikacemi ze strany tohoto občana a objednaná operace se musela mnohokrát odložit a povedla se až na několikátý pokus. Je tato informace pravdivá a pokud ano, muselo město v tomto případě hradit nějaké náklady navíc, popřípadě došlo k nějaké dohodě o možné práci pro město alespoň jako částečné poděkování za tento lidský čin?

3. V Peceradech se připravuje velmi zajímavá výstava o životě v této Týnecké obci. Pomůže město nějakým způsobem pořadatelům s touto výstavou? Našli by se nějaké městské prostory, kde by se alespoň část výstavy dala trvaleji instalovat a následně průběžně obnovovat? 4. Je v plánu realizace stavby městského vodovodu do Kostelce a pokud ano, tak v jaké časovém horizontu?

Předem děkujeme za odpovědi na naše dotazy.

Odpověď:

Dobrý den,

keře naproti trafice se rozrostly natolik, že připomínaly spíše buš než okrasné dřeviny. Proto bylo přistoupeno k rekultivaci. Po posouzení jejich stavu a stáří odborníky, bylo rozhodnuto tyto keře vymýtit a místo nich nasázet jiné, ne tolik náročné na prostor a údržbu. Druhou otázkou jste v podstatě téměř popsal skutečnost. Pan Sarkozi opravdu po několikerém odkládání podstoupil oční operaci a po jejím absolvování alespoň částečně vidí. To je nejen pro něj, ale i pro ostatní spoluobčany dobrá zpráva. Řidiči ani chodci se už nemusí obávat, že jim nevidomý vstoupí náhle před vůz nebo do cesty. Také se o sebe dokáže mnohem lépe postarat, čímž městu ubyla velká starost. Město žádné další náklady nehradilo a k dohodě o možné práci nedošlo. Výstava v Peceradech je určitě zajímavá a moc se na ni těšíme. Organizátorům jsme poskytli zdarma prostor k prezentaci v Týneckých listech. Více po nás nepožadovali. Pokud by v budoucnu výstavu chtěli přestěhovat na městský úřad, rádi jim výstavní prostory zapůjčíme. Zásobování Kostelce vodou se v současné době řeší. Město nechává vypracovat studii. Ta posoudí, zda je vhodnější, a to z důvodu časové a finanční náročnosti, a také s ohledem na místní podmínky, výstavba vodovodu nebo několika studní, společných pro více domácností. Výsledek by měl být znám v prvním čtvrtletí příštího roku.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. 08. 2016

Dobrý den, ráda bych se zeptala zda ještě pořád počítáte s vybudováním kanalizace v Čakovicích a pokud ano, tak v jakém asi časovém horizontu? Děkuji za odpověď

Odpověď: V současné době probíhá zpracování studie na výstavbu kanalizace v Čakovicích. Její dokončení se předpokládá v tomto roce. Termín zahájení výstavby je závislý na vypsaných dotačních titulech v následujícím období.01. 10. 2016

Dobry den, chtěla bych se zeptat, jak to dopadlo s těmi dotazniky ohledně nedostatku vody ve studních.

Odpověď: Data z dotazníkové akce na vodu se ještě zpracovávají. Jakmile budeme znát výsledky, veřejnost s nimi seznámíme.09. 11. 2016

Dobrý den, viděla jsem jednoho pána, jak z knihobudky vybírá knihy a opodál do koše odtrhuje desky a zbytek určitě hned do sběru. Po jeho nájezdu byla budka prázdná!!!

Odpověď: Moc děkujeme za Váš zájem o dění v Týnci. Informace jsme předali městské policii.22. 12. 2016

Zajímalo by mne, jak dlouho bude silnice do Podělus ve stavu ,,TANKODROM" ? Hlavně úsek podél lesa.

Odpověď: Silnice do Podělus je ve správě Středočeského kraje, tudíž její oprava nespadá do kompetence města. Se svým dotazem se, prosím, obraťte přímo na Krajskou správu a údržbu silnic, případně na cestmistra pro oblast Benešova pana Pošvece, tel. +420 724168679.
kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru