Výstavba MŠ Týnec nad Sázavou

Veřejná zakázka na stavební práce.

Stav zakázky: dokončena

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 7. 9. 2010 do 14:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Zadávací dokumentace - výstavba MŠ

Technická zpráva

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Hodnotící tabulka

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Warex spol. s r.o., 155 21 Praha 5 - Zličín, Na Radosti 184, IČ 18628419

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 6.864.869,45 Kč.


Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen na základě požadavků investora. Došlo ke změně skladby podlahy a dalším úpravám ve vybavení stavby.

Cena díla bez DPH se navýšila o 254.325,28 Kč.

Dílo bylo dokončeno a převzato dne 19.8.2011. Konečná cena díla bez DPH je 7.119.194,60 Kč.


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru