Usnesení ZM č. 12 - 20.6.2016

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou při svém veřejném zasedání dne 20. 6. 2016 přijalo usnesení:


1. Program jednání

Usnesení č. ZM2016/12/1

Zastupitelstvo schvaluje program jednání.


2. Návrhová komise

Usnesení č. ZM2016/12/2

Zastupitelstvo volí návrhovou komisi: Zbyněk Peša, Jan Krejčí, Ing. Milena Povolná, CSc.


3. Ověřovatelé zápisu

Usnesení č. ZM2016/12/3

Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: Pavel Korec, Mgr. Hana Váňová


4. Majetkové převody

Usnesení č. ZM2016/12/4

Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy na koupi pozemku parc. č. 4549/2 o výměře 927 m2 za cenu 14 830 Kč.


Usnesení č. ZM2016/12/5

Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemků parc. č. 589/22, 589/26 a 589/5 v k. ú. Krusičany za cenu 15 Kč/m2 - skála, ostatní pozemky kolem domu a pod stavbou za cenu 150 Kč/m2 + náklady s převodem spojené (vypracování geometrického plánu + kolek na zápis do katastru nemovitostí).


Usnesení č. ZM2016/12/6

Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. st. 340 o výměře 56 m2 a parc. č. 856/7 o výměře 661 m2 vše v k. ú.

Pecerady


Usnesení č. ZM2016/12/7

Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 1219/2 o výměře 6778 m2 v k. ú. Krusičany.


Usnesení č. ZM2016/12/8

Zastupitelstvo schvaluje v domě č.p. 21, Brodce, prodej:

  1. bytové jednotky č. 2 za cenu 160 257 Kč
  2. bytové jednotky č. 19 za cenu 180 632 Kč

Usnesení č. ZM2016/12/9

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti Středočeskému kraji o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 3862/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou a sepsání smlouvy o budoucí smlouvě darovací.


Usnesení č. ZM2016/12/10

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti Středočeskému kraji o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 4634/1 o výměře cca 44,5 m2 a parc. č. 4643 o výměře cca 60,5 m2 v k. ú. Týnec nad Sázavou a sepsání smlouvy o budoucí smlouvě darovací.


5. III. rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2016

Usnesení č. ZM2016/12/11

Zastupitelstvo schvaluje III. rozpočtové opatření zastupitelstva města Týnec nad Sázavou pro rok 2016.


6. Závěrečné účty a zprávy o přezkumu hospodaření

Usnesení č. ZM2016/12/12

Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet a Zprávu o přezkoumání hospodaření svazků obcí Týnecko -svazek obcí, Obecní lesy Benešovska a BENE-BUS za rok 2015.


7. Osadní výbor Čakovice

Usnesení č. ZM2016/12/13

Zastupitelstvo volí Petra Mergeše předsedou osadního výboru Čakovice.


8. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení

Usnesení č. ZM2016/12/14

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí jedné půjčky z Fondu rozvoje bydlení v celkové výši 100.000 Kč paní D.H..


V Týnci nad Sázavou 20. 6. 2016


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru