Podělusy - chodník podél silnice III/10513 - 2. etapa

Obrázek -

Obrázek -

Stručný popis projektu: záměrem projektu je rekonstrukce chodníků, výstavba nového chodníku a rekonstrukce autobusové zastávky v obou směrech podél silnice III/10513 v obci Podělusy (místní část obec Týnec nad Sázavou), komunikace pro pěší budou bezbariérové a přizpůsobené osobám s omezenou orientací

Cíl: zvýšení bezpečnosti zejména pohybu chodců, zvýšení kvality hromadné dopravy, zvýšení atraktivity využívání hromadné dopravy, propojení více druhů dopravy (cyklo, automobilová, autobusová a vlaková)

Výsledek: zrekonstruované chodníky, vybudovaný nový chodník a zrekonstruované autobusové zastávky v obou směrech

Realizace: leden-červenec 2021

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013082

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru