Kancelář tajemníka

Ing. Miloš Albl, tajemník
317701612, 725774188, 
Marta Kratochvílová, referent
317701933, 724258024, 
Ing. Jitka Veselá, mzdová účetní
Marcela Povolná, matrika
317701484, 737246074, 
Romana Brhelová, podatelna
Jitka Bernatová, podatelna
Náplň činnosti

Zajišťuje pro občany následující agendu:

 • přijímání žádostí do DPS
 • vyřizování žádostí o ustanovení zvláštního příjemce
 • organizace "vítání občánků"
 • přijímání žádostí o poskytnutí finančního daru při narození dítěte
 • výkon funkce veřejného opatrovníka
 • U3V – přijímání přihlášek a organizace

Matrika, evidence obyvatel

 • v rámci matričního obvodu provádí zápisy narození, sňatků a úmrtí do matričních knih, vystavuje matriční doklady, případně druhopisy matričních dokladů
 • provádí evidenci trvalého pobytu osob a zápis do centrální evidence
 • přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu
 • provádí vidimaci a legalizaci
 • zajišťuje sňatečné obřady na MěÚ i na jiném vhodném místě
 • zajišťuje podklady pro vítání občánků
 • připravuje a zajišťuje všechny druhy voleb

Přestupková komise - JUDr. Vladimír Krejčík (externí pracovník)

 • podílí se na řešení i evidenci přestupků, vymáhání pokut za přestupky
 • vede agendu přestupkové komise
 • řeší stížnosti občanů spadající do působnosti odboru

Podatelna

 • přebírá veškerou korespondenci určenou pro Město Týnec nad Sázavou
 • podávání základních informací
 • kopírování pro veřejnost
 • přijímá pro výlep plakáty na kulturní, sportovní, naučné a další akce
 • přijímá anketní lístky a příspěvky do Týneckých listů
 • vydává známky na popelnice, igelitové pytle pro chataře na komunální odpad
 • CZECHPOINT – výpis z rejstříku trestů, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, výpis z karty řidiče, datové schránky…
 • prodej pohlednic, brožur, upomínkových předmětů
 • prodej jízdních řádů
 • tištění z digitální podoby pro veřejnost
 • příjem rezervace velké zasedací místnosti
 • evidence psů – přihlášení a odhlášení
 • ohlášení pořádání akce
 • zpracování žádostí o tombolu
 • výdej tiskopisů stavebních, FRB (fond rozvoje bydlení), o byt v DPS, žádostí o dotace
 • vydávání rybářských lístků

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru