Obrázek - čerpací jímka

Informace o připojení ke kanalizaci

V Chrástu nad Sázavou, Peceradech, Podělusích a ve Zbořeném Kostelci byla vybudována splašková kanalizace.

Zprovoznění přípojky, která byla realizována v rámci projektu "kanalizace v místních částech" v roce 2008/2009 si dohodněte s provozovatelem kanalizace - TS Benešov, středisko Týnec.

K realizaci nové přípojky je třeba souhlas vlastníka a provozovatele kanalizace. Dále příslušné povolení v souladu se Stavebním zákonem.

Na pozemky s novou kanalizační přípojkou se vztahuje Obecně závazná vyhláška 1/2009.

Veškeré náklady spojené s realizací a uvedením přípojky do provozu hradí vlastník nemovitosti.


Kontakty:

Vlastník kanalizace

Město Týnec nad Sázavou, odbor majetku

Provozovatel kanalizace

VaK Týnec, Zbyněk Peša, tel: 317704160, 777241036Dokumenty, které souvisí s uvedením přípojky kanalizace do provozu:

Stanovení spotřeby vody - v místě bez měření (pdf, 226 kB)

Podmínky pro zajištění servisu domovních čerpacích jímek (pdf, 158 kB)


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru