Formuláře - dotace město Týnec

Město Týnec nad Sázavou vyhlásilo v rámci podpory sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti dětí a mládeže tyto programy :

  • PROGRAM 1 - Pravidelná sportovní a zájmová činnost pro děti a mládež - vytváření podmínek pro zapojení dětí a mládeže do 18 let do pravidelné sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti v Týnci nad Sázavou a podpora aktivit škol (okruh podpory - pronájmy, cestovné, startovné, odměny trenérům, ceny, sportovní pomůcky)
  • PROGRAM 2 - Akce pro děti a veřejnost nebo akce výrazně propagující město - určeno spolkům bez ohledu na počet registrovaných dětí, které se chtějí konkrétní akcí podílet na společenském životě obyvatel města, dále propagovat historii a současnost Města Týnec nad Sázavou
  • PROGRAM 3 - Údržba a modernizace sportovišť - pomoc při provozu sportoviště ve vlastnictví spolku nebo jeho pronájmu (okruh podpory - provoz, údržba a modernizace sportoviště, energie, voda, ...)

Lhůta pro podání žádosti o dotaci: od 22.11.2023 do 05.01.2024

Výzva k podání žádostí o finanční příspěvěk (pdf)
Žádosti o finanční příspěvek z programu města Týnec nad Sázavou:

Program 1 - pravidelná sportovní a zájmová činnost

Žádost 1 pro fyzickou osobu (pdf)

Žádost 1 pro fyzickou osobu(rtf)

Žádost 1 pro právnickou osobu pdf)

Žádost 1 pro právnickou osobu(rtf)

Program 2 - akce pro děti a veřejnost nebo akce výrazně propagující město

Žádost 2 pro fyzickou osobu(pdf)

Žádost 2 pro fyzickou osobu(rtf)

Žádost 2 pro právnickou osobu(pdf)

Žádost 2 pro právnickou osobu(rtf)

Program 3 - údržba a modernizace sportoviště

Žádost 3 pro fyzickou osobu(pdf)

Žádost 3 pro fyzickou osobu(rtf)

Žádost 3 pro právnickou osobu(pdf)

Žádost 3 pro právnickou osobu(rtf)


Přílohy k žádosti:

Tabulka A - pravidelná činnost (pdf)

Tabulka B - jednorázové akce (pdf)

Tabulka C - rozpočet (pdf)

Tabulka A, B, C (xls) - tabulky jsou v souboru na jednotlivých listech

Vzor vyplněných tabulek A a B (pdf)
Vyúčtování dotace:

vyúčtování (pdf)

vyúčtování (rtf)
Žádost o finanční příspěvek do rady města

Žádosti o finanční příspěvek mimo dotační program, můžete podávat do rady města během celého roku.

Formulář žádosti o finanční příspěvek rady města (pdf)

Formulář žádosti o finanční příspěvek rady města (rtf)


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru