Týnec nad Sázavou - zdravé město pro všechny

Obrázek -

Začátkem roku 2017 začalo město s realizací projektu Týnec nad Sázavou – zdravé město pro všechny. Na projekt je poskytnuta finanční podpora EU z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt zahrnuje vzdělávání úředníků a zástupců města, rozvoj spolupráce města, neziskových organizací a podnikatelů, nastavení strategického řízení a komunitního plánování, zavádění metody kvality ve veřejné správě prostřednictvím místní Agendy 21 - postup do kategorie „D“ a v neposlední řadě organizace osvětových akcí. Cílem projektu s registračním číslem: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002866 je nastavení cesty k udržitelnému rozvoji, vzdělávání a sdílení dobré praxe, komunikace a spolupráce mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty a nastavení systému plánování, řízení a získávání finanční podpory.

Osvětové akce v rámci zdravého města:

Den Země – duben

Čistá řeka Sázava – duben

Den pohybu a zdraví – září

Rozvoj strategického řízení:

Zpracovávání strategických dokumentů – Strategický plán rozvoje města, Plán prevence kriminality, Filozoficko-architektonická koncepce Zvyšování kvality veřejné správy prostřednictvím metody místní agenda 21 (MA21)

Vzdělávání:

Účast zástupců města na vzdělávacích seminářích pořádaných Národní sítí zdravých měst ČR Zvyšování kvalifikace zaměstnanců úřadu v oblastech dle jejich působnosti


Obrázek -

Město posiluje svůj strategický rozvoj


kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Obce blíž lidem - terénní sociální práce
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru