Obrázek - Budova na Komenského ul.

Škola

Kontakty

Ředitelka školy: Mgr. Hana Váňová
Zástupce ředitele: Mgr. Radmila Písaříková

tel.,fax: 317701213 (budova Komenského)
tel.: 317701218 (budova Benešovská)
školní jídelna: 317701313
e-mail: zskola.tynecns@seznam.cz
internetové stránky: www.zstynec.cz
Základní informace

základní školu tvoří dva samostatné komplexy:

Stará škola v ulici Benešovské, jejíž založení se datuje k roku 1899. Učí se zde žáci od 1. do 5. ročníku.
Nová škola v ulici Komenského, která byla postavena v roce 1963. Slouží žákům od 1. do 9. třídy.

PROFIL ŠKOLY
 • Vyučování probíhá podle vzdělávacího programu „Základní škola“
 • V 5. ročníku pokračuje jedna třída s rozšířenou výukou jazyků.
 • V 7.-9. ročníku nabízíme volitelné předměty: pěstitelství, technické práce, ruční práce, přípravu pokrmů, cvičení z matematiky a českého jazyka, konverzaci v anglickém jazyce.
 • Pro žáky 6. tříd pořádáme v září poznávací soustředění v přírodě.
 • Organizujeme plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. ročníku.
 • Pořádáme LVZ pro žáky 7. tříd.
 • Školní družina pracuje ve čtyřech odděleních ( od 6,30 do 16,00 hod.) a nabízí práci v kroužcích – angličtiny, aerobiku, dovedných rukou a pěveckém.
 • Děti s vývojovými poruchami na žádost rodičů vyučujeme podle individuálních vzdělávacích programů.
 • Vedeme dyslektickou nápravu ve 3 odděleních na I. stupni.
 • Využíváme počítačovou učebnu, která je napojena na Internet.
 • V budově Benešovská využíváme počítačovou učebnu pro výukové programy.
 • Vyučujeme nepovinné předměty: Konverzace v Aj, Nj, sportovní a pohybové hry, sborový zpěv.
 • Na škole máme tyto kroužky: taneční, tenisový, keramický, hry na zobcovou flétnu a debrujárů.
 • Zúčastňujeme se vědomostních soutěží: Matematický klokan, Pythagoriáda, Mladý zdravotník, Olympiády v českém, anglickém a německém jazyce a výtvarných soutěží.
 • Zúčastňujeme se těchto sportovních soutěží: přebor v plavání, kopané, šachu, vybíjené, Poháru rozhlasu a atletické všestrannosti.
 • Vydáváme školní časopis Formica.

Obrázek - Budova na Benešovské ul.
A NAVÍC
 • volný pohyb žáků o velké přestávce ve vymezených prostorech areálu školy
 • využití školního hřiště po vyučování
 • možnost si zahrát ping pong a košíkovou na venkovních sportovištích
 • využití tělocvičen v odpoledních hodinách pro sportovní oddíly
 • naučnou stezku, kde se seznámíte s rostlinami a dalšími obyvateli školního areálu
 • ples SRPDŠ
 • nově zrekonstruované šatny s šatními skříňkami
 • novou atletickou dráhu s umělým povrchem

Zapsal: Camus, 16.01.2006 v 06:59

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru