Strategické plánování potřetí

Obrázek -

V úterý 19. června jsme se znovu sešli nad strategickým plánem města Týnce nad Sázavou v zasedací místnosti městského úřadu. Na programu bylo i projednávání plánu prevence kriminality. Více než dvě desítky obyvatel byly seznámeny s vizí a cíli rozvoje města na následujících 10 let, které se dotýkají významných oblastí života ve městě – dopravy, životního prostředí, volnočasového využití, školství, podnikatelského prostředí, bezpečnosti a prevence kriminality. Posléze proběhla živá diskuze účastníků se starostou Martinem Kadrnožkou a zpracovatelem strategického plánu, společností MEPCO, s.r.o., ohledně jejich námětů, které se mj. týkaly dobrovolnické činnosti, mezigeneračního dialogu, zapojení seniorů do aktivit mateřské a základní školy atd. Všechny náměty byly zpracovatelem zaznamenány a budou dále projednány s vedením města.

Vzhledem k tomu, že už se příprava strategického plánu blíží k svému závěru, je na čase si říct, jakými cestami, jakým způsobem, se má město snažit o splnění stanovených cílů. Proto bude v nejbližší dnech zahájen sběr nápadů od Vás občanů, které by nám na tyto otázky měly dát odpovědi. Pokud tedy dnes například víme, že lidé by chtěli mít město ještě zelenější, je na Vás, kam novou zeleň umístit. Pokud máte námět přispívající ke zlepšení kvality života v Týnci nad Sázavou a chcete se aktivně zapojit do tvorby nového strategického plánu, zašlete nám vlastní projektový podnět.

Jak na to?

Nápady lze podávat prostřednictvím projektového listu, ve kterém vyplníte zejména popis a cíle projektu. Projektový list můžete vyplnit v tištěné podobě po stažení z webových stránek města, případně vyzvednout na podatelně Městského úřadu Týnec nad Sázavou, kde ho také odevzdáte, anebo vyplněný zašlete na hohnova@mestotynec.cz. Váš námět bude následně uveden v databázi projektových záměrů, jenž se do budoucna stane pro zástupce města významným zdrojem inspirace pro realizaci případných projektových záměrů ve městě. Bližší informace a strategický plán rozvoje města Týnec nad Sázavou a plán prevence kriminality města Týnec nad Sázavou budou k dispozici na webových stránkách města.


Obrázek -

Obrázek -

Plán prevence kriminality

Strategický plán - analytická a návrhová část

Projektový list - pdf

Projektový list - rtf


Zapsal: L. Morávková, 25.06.2018 v 17:23

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru