Zateplování školy bylo zahájeno

Týnec nad Sázavou 23.6.2008 – Těsně před koncem školního roku začala realizace projektu Města Týnec nad Sázavou na zateplení budov základní školy v Komenského ulici. Náklady přesáhnou 12 mil Kč a celá akce je spolufinancována z Evropské unie z Fondu soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Obrázek - škola

Dokončení úsporných opatření spotřeby energie v základní škole v Týnci nad Sázavou zlepšením tepelně technických vlastností budov bylo předmětem žádosti o dotaci z fondů EU z Operačního programu Životní prostředí. Žádost byla podána v říjnu 2007 a prošla přísným hodnocením na Státním fondu životního prostředí nejen z hlediska přínosu pro životní prostředí ale i z hlediska ekonomické efektivnosti a účinnosti vložených finančních prostředků na snížení energetické náročnosti provozu školy. Kvalita navržených opatření, jejich ekonomická efektivnost i kvalita vypracované žádosti byla doceněna a úspěch se dostavit hned v první výzvě. Rozhodnutím ministra životního prostředí byla přiděla částka 8,317 mil Kč z evropských fondů a částka 0,490 mil Kč ze Státního fondu životního prostředí. Bude dokončeno zateplení všech pavilonů a budou vyměněna okna a dveře. Součástí prací bude i zrušení skleněných výplní v respiriích obou pavilonů, vyzdění parapetů a osazení novými okny. Také budova tělocvičny bude zateplena a budou zde nová okna. Zároveň bude nad rámec projektu z finančních prostředků města rozšířena spojovací chodba k tělocvičně a vzniknou tak tolik potřebné další prostory pro kabinety, sklady a „nářaďovnu“.

Ve výběrovém řízení uspěla a dodavatelsky rekonstrukci provede pražská firma BALLI, s.r.o. v celkových nákladech 12,284 mil Kč. O chybějící 3,5 mil Kč se podělí Město Týnec nad Sázavou a Středočeský kraj, který na rekonstrukci přispěje částkou 1,5 mil Kč ze svého Fondu životního prostředí.

„Zlepšování životního prostředí ve městě je prioritou vedení města již řadu let a po investicích do plynofikace a kanalizace ve městě a místních částech je třeba realizovat i další smysluplná opatření založená na nejnovějších technologiích“, říká starosta města Zdeněk Březina.

Žáci tak po prázdninách zasednou do lavic ve škole, která bude splňovat nejnáročnější stavebně technické požadavky na úsporu tepelné energie.

Ing. Miluše Burešová


Obrázek - Logo OPŽP

Zapsal: M. Kadrnožka, 31.10.2007 v 02:01

kontakt

Městský úřad Týnec n. S.
K Náklí 404
257 41 Týnec n. Sázavou
Telefon: 317 701 431
E-mail: radnice@mestotynec.cz
Datová schránka: vrpbfxs

Úřední hodiny
pondělí, středa
8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00

 Týnecké vlnění
Týnec na Facebooku
Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou
Zájezdové akce města
Infocentrum
Mikroregion Týnecko
Vodovody a kanalizace Týnec
Fotbalový klub Týnec
fotbal Pecerady
Tenisový klub Týnec nad Sázavou
CZECH POINT - místo pro získání ověřených výpisů
Středočeský kraj
Portál veřejné správy
Elektronický portál územních samospráv
Regionální informační servis
PID - on-line zastávková tabla
Hospic Dobrého Pastýře Čerčany
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
Policie ČR Benešov - informace, zpravodajství

nahoru